Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
26.11.2020
За трета поредна година Община Долна митрополия ще се включи в Европейската нощ на учените като основен организатор е Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал. Кодовото име на проекта, в който по едно и също време участват над 300 града в Европа и по света, е FRESHER - абревиатура от английски език и означава Find Research Everywhere, SHare and expERience. Инициативата...

17.11.2020
От 19.11.2020 г. (четвъртък) Медицински център I – Долна Митрополия започва пробовземане за бързи антигенни тестове за диагностика на COVID-19. Приемно време: Вторник, четвъртък и петък – 8,00 до 12,00 часа Цена 45,00 лв.      


13.11.2020
Община Долна Митрополия обявява:   Със Заповед № РД-08-582 от 12.11.2020 г. на Кмета на Община Долна Митрополия, часа за провеждяне на процедура - публичен търг с тайно наддаване, с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв.71,  по плана на село Божурица, област Плевен /АОС № 2998 от 26.02.2007 година/, заедно със строителните материали от самосрутилите се сгради...

13.11.2020
Обява за обществеността - ЕТ ХЕЛГА -  СВЕТЛА СТОЯНОВА


Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.