Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
02.10.2023
Европейската нощ на учените SEARCH 2023 стартира в Община Долна Митрополия с интересни дейности по екология и Космос "Да се свържем със сателит на NASA", образователната програма GLOBE NASA.С учениците и учителите от ОУ"Св.Св.Кирил и Методий", с.Ставерци и СУ "Васил Априлов", гр. Долна Митрополияи, измерихме височина на дърво и облачно покритие със смартфон и изпратихме данните до Центъра за управление на спътника ICESat-2, както и...

29.09.2023
Обновеният площад в град Долна Митрополия прие огромно множество хора за честване 46-годишнината на града. На тържествена церемония, с военни почести, г-жа Поля Цоновска – Кмет на община Долна Митрополия, г-н Митко Мотов – инициатор за изграждане паметник на загиналите във войните жители на града и полк. Петър Банков – командир на 12-та авиационна база Долна Митрополия откриха обновения паметник и откриха тържествата по повод...


15.09.2023
АНТИЧЕН ФЕСТИВАЛ „УЛПИЯ ЕСКУС MMXXIII“ Ancient Festival Ulpia Oescus MMXXIII Програма на фестивала 23 Септември 2023, Улпиа Ескус     10.00 Откриване на фестивала. Приветствие към участниците и посетителите от кметовете на общините Гулянци и Долнa Митрополия. 10.30 Представяне на групите за възстановки, участващи във фестивала. Освещаване на знамената с тържествена церемония. Запалване на фестивалния огън. 11.00 Ателиета и работилници за посетителите - фенове на историята. Антични занаяти и приложни изкуства, антична мозайка...

12.09.2023
На 8 септември на стадиона в село Байкал, община Долна Митрополия се проведе IV-ти турнир за купа "Байкал" за деца до 12 г., момичета/момчета до 14 г., юноши и девойки до 16 и до 18 г. Златни медалисти и при четирите възрастови групи са СКХТФ "Дунав", гр. Свищов, а сребърни отбора на СКХТ Христо Ботев, с. Байкал. Организатори на турнира са Българска федерация по хокей...

08.09.2023
В продължение на два дни, 5 и 6 септември, над 150 участници от 7 държави в 10-то юбилейно издание на най-големият веломаратон  ДУНАВ УЛТРА, бяха посрещнати по стар български обичай с питка и сол и Дунавско право хоро от танцова група за автентичен фолклор при Общински център за извънучилищни дейности и НЧ "Пробуда-1925", с. Байкал. Община Долна Митрополия е основен партньор на веломаратона, а Кметство...

11.09.2023
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 826 от 31.08.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-435 от 05.09.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за „Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост с идентификатор №06210.127.2, с площ 7148 кв.м, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение“ по КККР на...

07.08.2023
В изпълнение на Решение № 782 от 27.06.2023 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-386/01.08.2023г.; РД-08-377/01.08.2023г.; РД-08-379/01.08.2023г.; РД-08-380/01.08.2023г.; РД-08-381/01.08.2023г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще се...

07.08.2023
В изпълнение на Решение № 782 от 27.06.2023 год. на Общински съвет – Долна Митрополия  и на основание Заповеди №№ РД-08-382/01.08.2023г.; РД-08-383/01.08.2023г.; РД-08-384/01.08.2023г.; РД-08-385/01.08.2023г.; РД-08-378/01.08.2023г., РД-08-387/01.08.2023г., за откриване на процедури, Община Долна Митрополия обявява публични търгове с тайно наддаване, за отдаване под наем за срок от 5 (пет) години на части от имоти – публична общинска собственост. Дата и място за провеждане - търговете ще...

23.06.2023
На основание Заповед № РД-08-302 от 22.06.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публични търгове с тайно наддаване с предмет: Отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд с начин на трайно ползване „нива“, „друг вид нива“ и „изоставено трайно насаждение“ за срок от три стопански години, считано от началото на стопанската 2023/2024 година, както...

09.06.2023
ОБЯВА На основание Заповед №РД-08-282/08.06.2023г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 3 /три/ години, на част от имот – публична общинска собственост, представляващ Масивна нежилищна сграда, на два етажа /Читалище/, находяща се в УПИ XII-680, кв. 190 по плана на гр. Тръстеник  /АОС № 8863 от...

19.05.2023
В изпълнение на Решение № 754/27.04.2023г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-244/18.05.2023 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: Терен №1 с площ 10.00 кв.м., част от...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.