Фолклорен клуб \
Пристанище с.Байкал
Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.27.05.2020
По случай 24 май – Ден на славянската писменост, на българската просвета и култура, Народно читалище „Зора -1990г.“ село Победа организира празничен дистанционен концерт

22.05.2020
Заповед № РД- 08-282/22.05.2020 - относно възстановяване на дейността на общинските детски градини, считано от 01.06.2020 г.

19.05.2020
Държавен план - прием за учебната 2020 / 2021 година на Средно училище "Евлоги Георгиев" град Тръстеник

20.03.2020
Обява във връзка с отмяна на публични търгове

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот – частна общинска собственост, представляващ реална част от масивна едноетажна нежилищна сграда, съставляваща помещение с площ 14.50 кв.м

13.03.2020
ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: квартален клуб със застроена площ 105.00 кв.м

27.05.2020
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия

19.05.2020
Уведомителни писма за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия
Уведомително писмо за землище на с. Победа от Георги Валентинов ЙоловУведомително писмо за землище на...

15.05.2020
Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни мероприятия