Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.
02.12.2021
Наближава Коледа - най светлия празник, на който ни сгрява топлината на семейното огнище! Най- хубавото е, че край домашния огън се събира цялото семейство, стоплено от силата на любовта и семейния уют! Вярваме, че със сътворените от нас вълшебства ще внесем светлина и топлина във всеки дом! Коледния базар е поредната инициатива на Читалището, свързан с предстоящите празници! Коледата е магия, доброта и надежда...

26.11.2021
По инициатива на Негово превъзходителство извънредния и пълномощен посланика на Словашката република в Република България, Михаел Корчек и на Съюза на словаците от България в с. Горна Митрополия бе открита възпоменателна плоча с посвещение към словаците, за които селата Горна Митрополия, Подем, Бръшляница и Войводово са били новата им родина в периода 1884 – 1950 година. Мястото е избрано по повод 95-годишнината от началото на...

17.11.2021
В библиотеката на Народно читалище „Зора-1990г.“село Победа пристигна новата литература, осигурена от одобрен проект „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ 2021 г. към Министерство на културата. За трета поредна година библиотеката печели проектно предложение за финансово подпомагане и обновяване на книжния фонд. Получените 97 нови заглавия ученическа, българска и чужда художествена литература са разнообразни издания, удовлетворяващи всички възрастови групи и читателски вкусове. Екипа...


09.11.2021
Народно читалище „Зора-1990г.“ село Победа създаде уникална  виртуална фото изложба „Хризантемите – есенните слънца в градината“. Инициативата е първата от поредицата събития, с които организаторите ще зарадват своите потребители, ще се погрижат за повдигането на техния дух и ще създадат настроение за предстоящите празници. От Димитровден до Архангеловден в онлайн фото изложбата се включиха 13 участника от 4 населени места, като изпратиха 240 снимки. Мултимедийната виртуална...

04.11.2021
Обучението на съставите на СИК с машинно гласуване за предстоящите на 14.11.2021 г. избори за президент и вицепрезидент на републиката и за народно събрание ще се проведе дистанционно чрез платформа Teams на 5-ти, 6-ти и 7-ми ноември 1. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА РИК и СИК Дата: 05.11.2021 г. Час: 18:30 ч. Времетраене: 60 мин ЛИНК ЗА СРЕЩАТА: СРЕЩА 05.11.2021 > 2. ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА СИК Дата: 06.11.2021 г. Час: 16:00 ч. Времетраене: 40 мин ЛИНК ЗА СРЕЩАТА: СРЕЩА 06.11.2021 > 3....

03.12.2021
  I. На основание Заповед № РД-08-760/11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура и в изпълнение на Решение №431 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на земеделски земи от ОПФ, частна общинска собственост, представляващи поземлени имоти с НТП „лозе“ по КККР за с.Подем, както следва:ПИ с идентификатор №...

02.12.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 430 от 26.10.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-761/26.11.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1135.00 кв.м., представляващ УПИ І-2, кв.71,  по плана на село Божурица, област Плевен /АОС №...

19.11.2021
Заповед за откриване на процедуратаТръжни условияПроект на договорПриложенияГрафик за добивКарнет-описи и технологични планове

15.10.2021
ОБЯВА   На основание Заповед № РД-08-628 от 13.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: „Отдаване под наем на земеделски земи с НТП „пасище“ от Общински поземлен фонд в землищата на с.Биволаре, с.Божурица, с.Комарево и с.Рибен, само на собственици на ПСЖ, за стопанската 2021-2022 година“ Поземлените имоти са подробно описани и публикувани...

08.10.2021
ОБЯВА В изпълнение на Решение № 422 от 28.09.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-620 от 06.10.2021 г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на част от нежилищна сграда – публична общинска собственост, разположена в УПИ I-279,...

05.10.2021
ОБЯВА   В изпълнение на Решение № 405 от 31.08.2021г. на Общински съвет – Долна Митрополия и на основание Заповед № РД-08-610 от 04.10.2021г. на Кмета на Община Долна Митрополия за откриване на процедура, ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост с площ 1450.00 кв.м., представляващ УПИ IV-181,  кв. 111 по плана на с.Комарево, област Плевен...
11.11.2021
Общинската програма за опазване на околната среда се разработва на основание чл. 79, ал.1 и ал.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), приема се от Общинския съвет и е основен инструмент за реализиране на Националната екологична политика на местно ниво. Общинската програма за опазване на околната среда е необходима, за да се постигне устойчиво решаване на екологичните проблеми в общината с цел запазване...

11.11.2021
Община Долна Митрополия, на основание чл.52, ал.7 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/ обява, че е изготвен проект на Общинска програма за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия – 2021-2028год. Програмата за управление на отпадъците на територията на община Долна Митрополия 2021-2028 г. е разработена за период, който съвпада с действието на Националния план за управление на отпадъците (НПУО 2021-2028 г.)...

10.11.2021
РАЗГЛАСЯВА На основание чл.550, ал.2 от ГПК Молба за обявяване на смърт на ЯНКО АЛЕКСАНДРОВ БОНОВ, роден през 1922 г. в с. Комарево, с последен известен адрес: с. Комарево, общ. Долна Митрополия, обл. Плевен, ул. „Омуртаг“ № 1. С определение № 3204 от 28.10.2021г. по гр. дело № 20214430106630/2021 г., на Районен съд Плевен,VIII Граждански състав, в закрито заседание, е постановил да бъде извършено разгласяване от Община Долна...

Община Долна Митрополия заема площ 674 814 декара в Централна Северна България. Обхваща част от долините на реките Дунав, Искър и Вит и хълмистите възвишения между тях. Граничи със следните общини: на изток - с Плевен и Гулянци, на запад - с Кнежа и Оряхово, на юг - с Плевен и Долни Дъбник. Северната и граница е с река Дунав. Община Долна Митрополия включва 16 населени места - 2 града и 14 села. Общински център е гр. Долна Митрополия и се намира на 11 км. от Плевен. Релефът е равнинен, с надморска височина 50-75 м, като в с. Оряховица тя е 50 м., а при гр.Долна Митрополия - 62 м. В геоложко отношение районът е част от Мизийската плоча.