Програми
 
 
 
 
 
 


Национална програма за енергийна ефективност
Уважаеми граждани, във връзка с Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, информация за регистрираните сдружения на собственици може да намерите ТУК.

Регистър на минималните помощи на основание чл.11, ал.1 от Закона за държавните помощи

Информация за хода на изпълнение на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради

Анкетно проучване за целите на изготвяне на последваща оценка на ОПР на Долна Митрополия 2007-2013г.

Уважаеми дами и господа,

 Община Долна Митрополия стартира разработването на последваща оценка на Общински план за развитие 2007-2013, чиято цел е да оцени на степента на постигане на целите и устойчивостта на резултатите; общото въздействие и ефективността и ефикасността на използваните ресурси при изпълнение на Общински план за развитие. На база на оценката се дефинират и препоръки за провеждането на политиката за местно развитие.

За извършване на оценката Ви молим да вземете участие в анкетно проучване до 11 август 2014 година.

На линковете по-долу можете да попълните онлайн анкетната карта, както следва:

 
http://dm-mayors.questionpro.com – за кметове и кметски наместници

http://dm-business.questionpro.com – за представители на бизнеса

http://dm-stakeholders.questionpro.com – за неправителствени организации и граждани

 
За Ваше улеснение публикуваме и анкетите в word формат (по-долу), като попълнените файлове, можете да изпратите на следния адрес: new-i@new-i.com .

Анкета за кметове и кметски наместници , Анкета за представители на бизнеса, Анкета за НПО и граждани

Благодарим за активната позиция.Годишен план за ползване на дървесина на общ. Долна Митрополия за 2013г.
Проект на програма

Стратегия за развитие на социалните услуги в Община Долна Митрополия 2011 – 2015

Анализ на ситуацията и оценка на потребностите от социални услуги в община Долна Митрополия

Планирани социални услуги и мерки в Община Долна Митрополия

Оперативен план с времеви график за изпълнение на Общинската стратегия 2011 – 2015

Логическа рамка и ключови индикатори за успех на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Долна Митрополия

Годишен план за действие по изпълнението на Общинската стратегия в община Долна Митрополия - Планов период 2011г.
План за развитие на Община Долна Митрополия 2007 - 2013г.

План за енергийна ефективност 2010г.

Стратегия за управлението на общинската собственост 2008 - 2011г.

Годишна програма за управление на общинската собственост през 2011г.

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Долна Митрополия