Детски градини

РЕГИСТЪР НА ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ В ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ПО ЧЛ. 346, АЛ.1 ОТ ЗПУО

ЦДГ "Божур" 

с. Божурица            

директор - Поля Господинова Ангелова-Филипова          

ул."Божур"№11            

тел. 0879124972                

e-mail: cdg_bojur@abv.bg 

 

ОДЗ "Незабравка"    

с. ГорнаМитрополия            

директор - Катя Йорданова Илионова     

ул."Васил Априлов"№6                

тел. 0878741519       

e-mail: nezabravka_odz@abv.bg 

 

ОДЗ "Здравец"

гр. ДолнаМитрополия                   

директор - НаталияЦветанова Ралинова               

ул."ХристоБотев"№4                

тел. 2337     

e-mail: odz_dolnamitropolia@abv.bg 

 

ЦДГ "Бреза" 

с. Комарево             

директор - Снежка Вълчева Тодорова            

тел. 0879124990       

e-mail: osnovni@abv.bg 

 

ЦДГ "Кокиче" 

с. Крушовене      

директор - Снежана Николова Михайлова           

ул."9-тисептември"№1          

тел. 2344                

e-mail: cdg_krushovene@abv.bg 

 

ЦДГ "Слънце"

с. Ореховица        

директор - Лидия Стоянова Лишкова        

пл."Възраждане" №1 

тел. 0889273046                

e-mail: lidiq_lishkova@abv.bg 

 

ЦДГ "В. Иванов" 

с. Ставерци                      

директор - Маргарита Димитрова Митковска           

тел. 2054                

e-mail: cdg.staverci@abv.bg 

 

ОДЗ "Щастливо детство"  

гр. Тръстеник               

директор - Галя Миткова Почева 

ул. "Кирил и Методий" 25       

тел. 0879959838                

e-mail: odz_trastenik@abv.bg