Програми

Програма за намаляване на популацията и трайно решаване на проблема с безстопанствените кучета на територията на Община Долна Митрополия
09.05.2018

Национална програма за енергийна ефективност
09.05.2018

Програма за енергийна ефективност 2016 - 2020 г.
09.05.2018

План за енергийна ефективност
09.05.2018