Декларации по чл. 12 по ЗПУКИ

Служители на Община Долна Митрополия
12.05.2017

Кметове на кметства
12.05.2017

Общински съветници
12.05.2017