Вакантни длъжности

Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „Европейска интеграция, проекти и програми”, дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности”
08.02.2019

Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, желаещи да получат специална военна подготовка през 2019 г
14.01.2019

Обява за набиране на български граждани, отговарящи на изискванията на чл. 59 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка през 2019 г.
14.01.2019

Обява за провеждане на конкурс за заемане на свободна длъжност „главен асистент” в НВУ „Васил Левски” от лице изпълнявало военна служба /кадрова военна служба/
07.01.2019

Конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на общинска детска градина – 1 работно място
05.12.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
03.12.2018