Вакантни длъжности

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
02.02.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
20.12.2017

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Ръководител на звено "Вътрешен одит"
24.11.2017

Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността "Юрисконсулт", Дирекция "Административно, правно и информационно обслужване"
23.11.2017

Обява за провеждане на конкурс за попълване на офицерска длъжност във военно формирование 28000-Граф Игнатиево
15.11.2017

ОБЯВА за провеждане на конкурс за сержанти във военно формирование 28000-Граф Игнатиево, от състава на Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.
15.11.2017