Вакантни длъжности

Конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит”
19.05.2017
ОБЯВЛЕНИЕ   Община Долна Митрополия гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704     ОБЯВЯВА КОНКУРС:   На основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08- 294/18.05.2017 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следната длъжност:   Ръководител на звено „Вътрешен одит”.   Минимални изисквания за заемане на длъжността: образователна степен – магистър професионална област– финанси, икономика или право; професионален опит – минимум – 4 (четири) години; или присъден ранг – III младши; да има най-малко три години стаж в областта...

Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”
10.05.2017
Обява за провеждане на конкурс за приемане на военна служба на офицери и сержанти, които са изпълнявали военна служба, отговарящи на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ за времето от 28.06.2017 г. до 30.06.2017 г. в Национален военен университет „Васил Левски”

Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен
10.05.2017
Обява за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина за времето от 11.09.2017г. до 15.09.2017г. във военно формирование 22240 – Сливен

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Началник на отдел „Европейска интеграция, проекти и програми” и Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”
11.04.2017
За допълнителна информация, моля натиснете тук!Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”, дирекция „Общинска собственост и строителство, инвестиции, контрол и инфраструктура”Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „Европейска интеграция, проекти и програми”, дирекция „Европейска интеграция и хуманитарни дейности”Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел "Европейска интеграция, проекти и програми"Окончателни резултати от проведен конкурс за длъжността Началник на отдел " ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата"