Вакантни длъжности

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
12.09.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски, дислоцирани в гартизоните София, Плевен, Карлово, Казанлък, Благоевград, Враца, Сливен, Свобода, Белене, Смолян и Пловдив.
04.09.2018

Обяви за военна служба и начална военна подготовка
30.05.2018

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Главен експерт „Образование и култура”
28.02.2018

СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО - Началник на отдел „Правно-нормативно обслужване”, дирекция „Административно, правно и информационно обслужване”
02.02.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
20.12.2017