Вакантни длъжности

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
12.10.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
05.10.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица изпълнявали военна служба /кадрова военна служба/
03.10.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от ВМС
03.10.2018

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
03.10.2018

О Б Я В А за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
12.09.2018