Заповеди

Заповед № РД-08-744/26.11.2019 г.
26.11.2019

Заповед №-РД-09-286/05.11.2019 г.
06.11.2019

Заповед № РД-08-676/30.10.2019 г.
31.10.2019

Заповед № РД-08-663/23.10.2019 г.
29.10.2019

Заповед № РДГ-08-3-433/04.10.2019 г. - относно Забрана достъпа до горските територии
08.10.2019

Заповеди съгласно подписани доброволни споразумения за стопанската 2019-2020 г.
07.10.2019