Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт

Заповеди

16.01.2017
Заповед № РД-09-13/16.01.2017

Заповед № РД-09-13/16.01.2017- Външно ел. захранване на Едноетажна сграда с пицария и офис в УПИ I-1020, кв. 45 и Едноетажна сграда с шест броя търговски помещения в УПИ I-1020, кв. 45 гр. Долна Митрополия


10.11.2016
Заповед № РД-08-681/10.11.2016

Заповед № РД-08-681/10.11.2016


04.11.2016
Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси


20.10.2016
Заповед № РД-210/28.09.2016 - с. Ореховица

Заповед № РД-210/28.09.2016 - с. Ореховица


20.10.2016
Заповед № РД-294/03.10.2016 - с. Горна Митрополия

Заповед № РД-294/03.10.2016 - с. Горна Митрополия


20.10.2016
Заповед № РД-287/30.09.2016 - с. Комарево

Заповед № РД-287/30.09.2016 - с. Комарево