Заповеди

Заповед РД-09-215 от 16.08.2018г.
17.08.2018
Заповед РД-09-215 от 16.08.2018г.

Заповед РД-09-214 от 16.08.2018г.
17.08.2018

Обява за обсществеността № РД-15-4553/05.07.2018г. и Заповед № РД-09-162/25.06.2018 г.
05.07.2018

Заповед № РД-08-317/22.06.2018 г. - Във връзка с искане от Калинка Георгиева
21.06.2018

Заповед № РД-08-298/14.06.2018 г. - Мерки за пожарна безопасност
14.06.2018

Заповед № РД-09-46/13.03.2018 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
13.03.2018