Заповеди

Заповед № РД-08-689/24.10.2017 - за определяне граници на райони за сметосъбиране и сметоизвозване -2018 г
13.11.2017

Заповед на основание чл. 37в, ал. 10 от ЗСПЗЗ
31.10.2017

Заповед РД-403 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-389 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-380 от 02.10.2017
13.10.2017

Заповед РД-379 от 02.10.2017
13.10.2017