Заповеди

Заповед № РД-09-39/19.02.2019 г.
22.02.2019

Заповед № РД-08-103/19.02.2019 г. - за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост
21.02.2019

Заповед № РД-08-37/25.01.2019 г. във връзка със Заповед № РД-01-35/25.01.2019 г. - за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Плевен
25.01.2019

Заповед № РД-01-35/25.01.2019 г. - за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Плевен
25.01.2019

Заповед № РД-08-585/26.10.2018
06.11.2018

Заповед № РД-327/28.09.2018г. - за разпределение на масивите за ползване в землището на с. Горна Митрополия
08.10.2018