Заповеди

Заповед № РД-09-46/13.03.2018 г. На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл. 178 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
13.03.2018

Важно! 27 и 28 февруари ще бъдат неучебни дни за учениците в училищата на територията на община Долна Митрополия
26.02.2018

Заповед № РД-08-70/16.02.2018 г.
16.02.2018

Заповед РД-08-64 от 12.02.2018г.
14.02.2018

Заповед РД-08-57 от 09.02.2018г. - във връзка с жалба от Георги Валентинов Йолов
09.02.2018

Заповед № РД-08-689/24.10.2017 - за определяне граници на райони за сметосъбиране и сметоизвозване -2018 г
13.11.2017