Заповеди

Заповед за назначаване на комисия по чл.37в, ал.1 от ЗСПЗЗ
30.07.2019

Заповед №РД-08-359/17.06.2019 г. - относно мерки за противопожарна безопасност
17.06.2019
Заповед №РД-08-359/17.06.2019 г. - относно мерки за противопожарна безопасност

Заповед № РД-09-83/10.04.2019 г. - относно Забрана за къпането и плуването във всички водни площи на територията на община Долна Митрополия
23.04.2019

Заповед № РД-09-39/19.02.2019 г.
22.02.2019

Заповед № РД-08-103/19.02.2019 г. - за забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии - държавна собственост
21.02.2019

Заповед № РД-08-37/25.01.2019 г. във връзка със Заповед № РД-01-35/25.01.2019 г. - за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Плевен
25.01.2019