Заповеди

Заповед № РД - 08 - 189/30.03.2020 г. - във връзка с въвеждане на временна организация на движението на автобусите
31.03.2020

Заповед № РД- 08-170/18.03.2020 - относно временна организация на на движение на автобусите
18.03.2020

Заповед № РД- 09-52/17.03.2020 - относно забрана за използването на вендинг машини и автомати на територията на Община Долна Митрополия
17.03.2020

Заповед № РД- 08-162/16.03.2020 - във връзка с провеждане на заседанията на Общински съвет Долна Митрополия
16.03.2020

Заповед № РД- 08-56/14.02.2020г. - относно забрана на пашата на селскостопански животни в горски територии
17.02.2020

Заповед № РД-08-744/26.11.2019 г.
26.11.2019