Обявления

Обява за обсществеността - Реконструкция на въздушна мрежа НН и изнасяне на електромерни табла от ТП-1, Божурица, с. Божурица, община Долна Митрополия, област Плевен"
24.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-20(1)/23.01.2020 г.
24.01.2020

Съобщение за водовземане Плевен-Рибен
21.01.2020

Обява до заинтересованите лица и общественост - Създаване на насаждения от лавандула на площ от общо 313.928 дка
15.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-8805(1)/13.01.2020 г.
13.01.2020

Обявление № СТСУЕ-02-13-8700(1)/13.01.2020 г.
13.01.2020