Обявления

Обявление АГ-04-3543(1) от 19.06.2019г.
20.06.2019
Обявление АГ-04-3543(1) от 19.06.2019г.

Обявление № СТСУЕ-02-13-3049(1)/13.06.2019 г.
13.06.2019

На основание чл.8, ал.2 от Наредба №13 Община Долна Митрополия обявява постъпилите уведомления за предстоящо извършване на растителнозащитни дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Долна Митрополия
10.06.2019

Уведомително писмо от Любомир Георгиев с Вх. номер СТСУЕ-03-05-3783/07.06.2019 г.
07.06.2019

Уведомително писмо от Любомир Георгиев с Вх. номер СТСУЕ-03-05-3782/07.06.2019 г.
07.06.2019