Обявления

Обява до заинтересованите лица и общественост - Преустройство на съществуваща ППС за глас и/или данни на БТК ЕАД VT5336_A
22.02.2019

Обява за обсществеността - Изграждане на "Комплекс за конен спорт"
22.02.2019

Обява до заинтересованите лица и общественост - от "БТК" ЕАД
21.02.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-789-(1)/20.02.2019 г.
20.02.2019

Обявление № СТСУЕ-02-10-774-(1)/18.02.2019 г.
18.02.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-676-(1)/18.02.2019 г.
18.02.2019