Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт

Обявления

25.04.2017
Обявление № 2901/25.04.2017 г.

Обявление № 2901/25.04.2017 г.


25.04.2017
Обявление № 2899/25.04.2017 г.

Обявление № 2899/25.04.2017 г.


21.04.2017
Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"

Искане за преценяване на необходимостта от извършване на ОВОС за инвестиционно предложение "Изграждане на селскостопанска сграда за отглеждане на 60 броя крави в ПИ 449001 м. Край село, землище с. Комарево, общ. Долна Митрополия"


20.04.2017
Обявление № 2703/19.04.2017 г.

Обявление № 2703/19.04.2017 г.


13.04.2017
Обявление № 2616/13.04.2017 г.

Обявление № 2616/13.04.2017 г.


07.04.2017
Обявление № 2491/07.04.2017 г.

Обявление № 2491/07.04.2017 г.