Обявления

Обява за обществеността - Инвестиционно предложение за изграждане на обект за - Диагностика, ремонт и търговия в местност Над линията, ПИ 112002, гр. Долна Митрополия
25.05.2017

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник

Обявление № 3237/10.05.2017 г.
10.05.2017
Обявление № 3237/10.05.2017 г.

Обявление № 3236/10.05.2017 г.
10.05.2017
Обявление № 3236/10.05.2017 г.

Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, с. Рибен
10.05.2017
Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, с. Рибен