Обявления

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ (ИАППД) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има инвестиционно предложение с предмет „Подобряване на условията за корабоплаване в общия българо-румънски участък на р. Дунав“.
16.04.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-2298(1)/09.04.2019 г.
09.04.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-2239(1)/08.04.2019 г.
08.04.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-2320(1)/05.04.2019 г.
05.04.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-2141(1)/03.04.2019 г.
03.04.2019

Обявление № СТСУЕ-02-13-1870-(2)/22.03.2019 г.
22.03.2019