Обявления

Обявление № АГ-04-3769-3 от 04.10.2018г.
09.10.2018

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 1060 кв.м. представляващ УПИ XVII в кв. 30 по плана на с.Подем
08.10.2018

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 860 кв.м. представляващ УПИ III в кв. 25 по плана на с.Славовица
08.10.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-6067-(1)/02.10.2018 г.
02.10.2018

Обявление АГ-04-3769-2 от 28.09.2018г.
28.09.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-6059-(1)/26.09.2018 г.
26.09.2018