ТЪРГОВЕ И КОНКУРСИ

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ: Урегулиран поземлен имот с площ 450 кв.м
15.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване с предмет: Продажба на имот - частна общинска собственост, с площ 570 кв.м
11.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/ години на терен – частна общинска собственост с площ 10.00 кв.м
11.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем, за срок от 5 /пет/години на нежилищно помещение с площ 12.65кв. м., находящо се на ІІІ-ти етаж от масивна триетажна административно-търговска сграда
11.06.2018

ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ обявява публичен търг с тайно наддаване на част от имот – публична общинска собственост, представляваща: помещение, с обща площ 9.00 кв.м., находящо се в сградата на НЧ „Отец Паисий – 1910“
11.06.2018

Община Долна Митрополия обявява публичен търг с тайно наддаване за Продажба на поземлен имот – частна общинска собственост
01.06.2018