Новини

Община Долна Митрополия посрещна над 160 участника в международната регата по река Дунав ТИД 2019
19.08.2019

С Ъ О Б Щ Е Н И Е
14.08.2019
На 19.08.2019 г. /понеделник/ от 08:30 часа, в СУ „Васил Априлов”гр. Долна Митрополия ще стартират Дейности 9 и 10 – Обучения по ключови компетентности, за вторите две групи от избраните кандидати от списъците с икономически неактивините лица по ПРОЕКТ BG05M9OP001-2.018-0033-С01 „Интеграция на уязвими групи в община Долна Митрополия”, с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, по процедура BG05M9OP001-2.018 „СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКА ИНТЕГРАЦИЯ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ. ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ОБРАЗОВАНИЕ“ – КОМПОНЕНТ 1. В дейностите трябва да се включат 25 безработни лица, които ще преминат през следните обучения: Дейност 9:...

Деца от община Долна Митрополия се завърнаха от Международен Дунавски лагер, Австрия
14.08.2019
От Австрия се завърнаха участниците в „International Danube Camp” (Международен Дунавски лагер), проект по програма ЕРАЗЪМ+ с координатор International Cultural Communication (ICC), Виена и партньор за България Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал, община Долна Митрополия. В проекта участваха 60 деца и ръководители от Сърбия, Унгария и Австрия. Лагера се проведе от 27 юли до 11 август в гр. Тулн на брега на река Дунав. Българската група включваше 15 деца от общинските училища в община Долна Митрополия с ръководител Мина Казълева, от Български Младежки Воден Парламент, гр. Пловдив с ръководител Веселина Чапанова ( СУ "Св.Патриарх Евтимий")...

Ново кухненско оборудване в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии, община Долна Митрополия
13.08.2019
На 07 август беше доставено и монтирано ново кухненско оборудване по проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия“. Средствата се предоставят от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане. Нови електрически печки, електрическа фурна, мивки, работни маси и работни шкафове са монтирани в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия. С реализирането на проекта ще се подобри материалната база на ДСП...

„Спорт на открито“ в гр. Долна Митрополия
12.08.2019
На 10.08.2019 г. в New Town Center гр. Долна Митрополия за първи път се проведе инициативата „Спорт на открито“, която привлече десетки любители на спорта от всички възрасти. Организатори на проявата, за която има амбиция да се превърне в ежегодна, бяха  г-н Пламен Бончев – собственик на New Town Center – Долна Митрополия, бивш състезател и треньор по борба и Община Долна Митрополия. Сред официалните гости бяха: Детелин Далаклиев – Световен шампион по бокс, Камен Пенчев – Световен шампион по кикбокс, Пламен Татолов –треньор по борба, Александър Доков – заслужил треньор с голям международен принос в българската борба, Деница Панталеева...

"Спорт на открито" по инициатива на г-н Пламен Бончев
05.08.2019