Новини

Лазарица в село Победа
22.04.2019

Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
19.04.2019
            На 19.04.2019 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел: 1.Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; 2.Да се стимулират учениците към по – задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ, взаимопомощ и работа в екип; 3.Да се формират компетенции и модели на поведение, нравствени ценности,...

Покана за представяне на оферти за участие в поръчка за доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане
19.04.2019
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, Община Долна Митрополия Ви отправя покана за представяне на оферта за участие в обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 4, т. 3 от ЗОП с предмет: „Доставка и монтаж на кухненско оборудване и обзавеждане за нуждите на Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия по проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при община Долна Митрополия“ финансиран от Фонд „Социална закрила“ по Договор № РД 04-6/26.03.2019 г.” Дейностите и обхвата на поръчката са подробно описани в приложената техническа спецификация.Заинтересованите лица могат да подават оферти до 07.05.2019 год. на адрес:...

В очакване на пролетните празници Лазарица, Цветница и най-хубавия християнски празник – Великден, Читалище „Зора-1990г.“ село Победа украси празнично и пъстроцветно зелената площ пред Читалището
18.04.2019

Медали от Републиканско първенство по свободна борба
16.04.2019

Международен Дунавски лагер, Виена, Австрия
16.04.2019