Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Байкал за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Байкал за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Гостиля за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Гостиля за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ореховица за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ореховица за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Подем за стопанската 2015 - 2016 г.
02.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Подем за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Славовица за стопанската 2015 - 2016 г.
02.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Славовица за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ставерци за стопанската 2015 - 2016 г.
02.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ставерци за стопанската 2015 - 2016 г.