Заповед № РД-08-86/15.02.2016
16.02.2016
Заповед № РД-08-86/15.02.2016 

Заповед № РД-425/28.12.2015 г. За изменение на заповед РД-255/28.09.2015 г., изменена със заповед РД-422/21.12.2015 г. - с. Славовица
05.01.2016
Заповед № РД-425/28.12.2015 г. За изменение на заповед РД-255/28.09.2015 г., изменена със заповед РД-422/21.12.2015 г. - с. Славовица

Заповед № РД-422/21.12.2015 г. За изменение на заповед РД-255/28.09.2015 г. с. Славовица
05.01.2016
Заповед № РД-422/21.12.2015 г. За изменение на заповед РД-255/28.09.2015 г. с. Славовица

Заповед № РД-421/21.12.2015 г. За изменение на заповед РД-273/01.10.2015 г. с. Ореховица
05.01.2016
Заповед  № РД-421/21.12.2015 г. За изменение на заповед РД-273/01.10.2015 г. с. Ореховица

Заповед № РД-08-629/12.11.2015
13.11.2015
Заповед № РД-08-629/12.11.2015

Заповед № РД-08-594/27.10.2015
28.10.2015
Заповед № РД-08-594/27.10.2015