Заповед № РД-08-629/12.11.2015
13.11.2015
Заповед № РД-08-629/12.11.2015

Заповед № РД-08-594/27.10.2015
28.10.2015
Заповед № РД-08-594/27.10.2015

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Байкал за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Байкал за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Гостиля за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Гостиля за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ореховица за стопанската 2015 - 2016 г.
13.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Ореховица за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Подем за стопанската 2015 - 2016 г.
02.10.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Подем за стопанската 2015 - 2016 г.