Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Брегаре за стопанската 2015 - 2016 г.
30.09.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Брегаре за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Божурица за стопанската 2015 - 2016 г.
30.09.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Божурица за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Крушовене за стопанската 2015 - 2016 г.
30.09.2015
Заповед за разпределението на масивите за ползване в землището на с. Крушовене за стопанската 2015 - 2016 г.

Заповед №РД-09-164/30.06.2015 г.
09.09.2015
Заповед №РД-09-164/30.06.2015 г. Придружително писмо към Заповед № РД-09-164/30.06.2015 г.

Заповед №РД-08-375/30.06.2015 г.
01.07.2015
Заповед №РД-08-375/30.06.2015 г. - Прекратяване на конкурс за назначаване на държавен служител на длъжността Ръководител на звено „Вътрешен одит” в община Долна Митрополия

Заповед №РД-08-363/25.06.2015 г.
29.06.2015
Заповед №РД-08-363/25.06.2015 г.