Заповед № РД-236/30.09.2016 -с. Гостиля
20.10.2016
Заповед № РД-236/30.09.2016 -с. Гостиля

Заповед № РД-235/30.09.2016 -с. Байкал
20.10.2016
Заповед № РД-235/30.09.2016 -с. Байкал

Заповед № РД-234/30.09.2016 -с. Божурица
20.10.2016
Заповед № РД-234/30.09.2016 -с. Божурица

Заповед № РД-207/28.09.2016 -с. Брегаре
20.10.2016
Заповед № РД-207/28.09.2016 -с. Брегаре

Заповед № РД-206/28.09.2016 -с. Рибен
20.10.2016
Заповед № РД-206/28.09.2016 -с. Рибен

Заповед № РД-08-471/16.08.2016
19.08.2016
Заповед № РД-08-471/16.08.2016