Заповед № РД-237/30.09.2016 - с. Ставерци
20.10.2016
Заповед № РД-237/30.09.2016 - с. Ставерци

Заповед № РД-209/28.09.2016 -с. Крушовене
20.10.2016
Заповед № РД-209/28.09.2016 -с. Крушовене

Заповед № РД-208/28.09.2016 -с. Подем
20.10.2016
Заповед № РД-208/28.09.2016 -с. Подем

Заповед № РД-196/27.09.2016 -с. Биволаре
20.10.2016
Заповед № РД-196/27.09.2016 -с. Биволаре

Заповед № РД-236/30.09.2016 -с. Гостиля
20.10.2016
Заповед № РД-236/30.09.2016 -с. Гостиля

Заповед № РД-235/30.09.2016 -с. Байкал
20.10.2016
Заповед № РД-235/30.09.2016 -с. Байкал