Заповед № РД-08-681/10.11.2016
10.11.2016
Заповед № РД-08-681/10.11.2016

Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
04.11.2016
Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси

Заповед № РД-210/28.09.2016 - с. Ореховица
20.10.2016
Заповед № РД-210/28.09.2016 - с. Ореховица

Заповед № РД-294/03.10.2016 - с. Горна Митрополия
20.10.2016
Заповед № РД-294/03.10.2016 - с. Горна Митрополия

Заповед № РД-287/30.09.2016 - с. Комарево
20.10.2016
Заповед № РД-287/30.09.2016 - с. Комарево

Заповед № РД-283/30.09.2016 - с. Славовица
20.10.2016
Заповед № РД-283/30.09.2016 - с. Славовица