Заповед РД-299 от 18.09.2017
13.10.2017

Заповед РД-09-110 от 11.05.2017
21.06.2017

Заповед за забрана за къпане във всички водни площи на територията на Община Долна Митрополия
05.05.2017
Заповед за забрана за къпане във всички водни площи на територията на Община Долна Митрополия

Заповед № РД-09-13/16.01.2017
16.01.2017
Заповед № РД-09-13/16.01.2017- Външно ел. захранване на Едноетажна сграда с пицария и офис в УПИ I-1020, кв. 45 и Едноетажна сграда с шест броя търговски помещения в УПИ I-1020, кв. 45 гр. Долна Митрополия

Заповед № РД-08-681/10.11.2016
10.11.2016
Заповед № РД-08-681/10.11.2016

Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси
04.11.2016
Заповед № РД-08-625/24.10.2016 г. - На основание чл.44, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.63, ал.2 от Закона за местните данъци и такси