Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общ. Долна Митрополия
21.07.2014
Наредба за управление на дейностите по отпадъците на територията на общ. Долна Митрополия

Обявление №6102/21.07.2014 г.
21.07.2014
Обявление №6102/21.07.2014 г.

Обявление №5894/11.07.2014 г.
11.07.2014
Обявление №5894/11.07.2014 г.

ОБУЧЕНИЕ В КУРСОВЕ ЗА НАЧАЛНА И СПЕЦИАЛНА ВОЕННА ПОДГОТОВКА
11.03.2014
ОБУЧЕНИЕ  В  КУРСОВЕ  ЗА НАЧАЛНА  И  СПЕЦИАЛНА  ВОЕННА  ПОДГОТОВКАЦЕЛ, ВЪЗМОЖНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИЯОбучението в курсове за начална и/или специална военна подготовка ще осигури на българските граждани/ придобиване на знания и практически умения по военна подготовка за определена военна специалност, а така също и за действия, свързани с отбраната на страната, със защитата на населението при кризи в мирно време и не на последно място с личната сигурност... За да видите целият документ, моля кликнете ТУК!Презентация на обучението можете да видите ТУК!

Община Долна Митрополия обявява Инструкция за условията и реда за внасяне и изплащане на рентни вноски за ползване на земеделски земи на територията на община Долна Митрополия
07.01.2014
Община Долна Митрополия обявява Инструкция за условията и реда за внасяне и изплащане на рентни вноски за ползване на земеделски земи на територията на община Долна Митрополия, изготвена във връзка с прилагане разпоредбите на чл.37в, ал.7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Образец на заявление и други документи заинтересованите лица подават в Общински център за услуги и информация.За справки тел.06552/22-81.

Годишен план за ползване на дървесина на общ. Долна Митрополия за 2014г.
02.01.2014
Годишен план за ползване на дървесина на общ. Долна Митрополия за 2014г.