Обявление №414/19.01.2015 г.
19.01.2015
Обявление №414/19.01.2015 г.

О Б Я В А за провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища...
16.01.2015
О Б Я В Аза провеждане на конкурс за войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища,в страната и в чужбина, който ще се проведе през месец юни 2015г. в 10-ти отделен механизиран батальон – Враца.1. Със заповед № ОХ-534/30.07.2014 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, във военно формирование 54990 – Враца..2. Кандидатите следва да подадат заявление до командира на военно формирование 54990 - Враца, чрез структурите на Централно военно...

Обява за обществеността - "Булунипро" ООД
13.01.2015
Обява за обществеността - "Булунипро" ООД

Обявление №10086/19.12.2014 г.
23.12.2014
Обявление №10086/19.12.2014 г.

Обява за обществеността - Агротрейд Комерс ООД
23.12.2014
Обява за обществеността - Агротрейд Комерс ООД

Обявление № 9767/11.12.2014 г.
11.12.2014
Обявление № 9767/11.12.2014 г.