Обявление №8644/29.10.2014 г.
29.10.2014
Обявление №8644/29.10.2014 г.*За да видите документа Ви е нужен PDF Reader - такъв можете да изтеглите от ТУК

Обява на основание Решение № 736 от 26.09.2014г. на Общински съвет-Долна Митрополия във връзка с отдаване под наем (без търг или конкурс)
22.10.2014
О Б Я В А На основание Решение № 736 от 26.09.2014г. на Общински съвет-Долна Митрополия във връзка с отдаване под наем (без търг или конкурс) на земеделски земи от Общински поземлен фонд, представляващи маломерни имоти (до 10,000 дка), за стопанската 2014-2015 година, Община Долна Митрополия обявява регистри на утвърдените земеделски имоти по землища, съгласно Приложение 1.В срок до 31.10.2014г. желаещите да наемат маломерни имоти е необходимо да подадат до Кмета на Община Долна Митрополия Заявление по образец (Приложение 2), като към него се прилага и Декларация (образец) за запознаване и съгласие с реда и условията за отдаване под наем на...

Обявление №8361/17.10.2014 г.
17.10.2014
Обявление №8361/17.10.2014 г.

Обявление №8112/08.10.2014 г.
08.10.2014
Обявление №8112/08.10.2014 г.

Обявление №8111/08.10.2014 г.
08.10.2014
Обявление №8111/08.10.2014 г.

Обявление № 6360/31.07.2014 г.
31.07.2014
Обявление №  6360/31.07.2014 г.