Обява - На основание заповед № РД-08-277 от 22.05.2015 г. на Кмета на община Долна Митрополия за откриване на процедура, за провеждане на публични търгове с явно наддаване...
27.05.2015
Обява - На основание заповед № РД-08-277 от 22.05.2015 г. на Кмета на община Долна Митрополия за откриване на процедура, за провеждане на публични търгове с явно наддаване...

Обявление №3962/20.05.2015 г.
22.05.2015
Обявление №3964/20.05.2015 г.

Обявление №3964/20.05.2015 г.
22.05.2015
Обявление №3964/20.05.2015 г.

Обявление №3963/20.05.2015 г.
22.05.2015
Обявление №3963/20.05.2015 г.

Обявление №4012/22.05.2015 г.
22.05.2015
Обявление №4012/22.05.2015 г.

Публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд
21.05.2015
Публични търгове за отдаване под наем на земеделски земи от Общински поземлен фонд