На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.26, ал.1, т.1, б.(б) от Закона за пътищата...
13.07.2015
О Б Я В Л Е Н И Е               На основание чл.26, ал.3, във връзка с чл.26, ал.1, т.1, б.(б) от Закона за пътищата и чл.42, ал.3, във връзка с чл.42, ал.1, т.1, б. (б) от Наредба за управление на общинските пътища, Ви уведомяваме, че започва приемането на заявления за издаване на разрешителни за бране на орехови плодове за 2015 година в обхвата на сервитута на общински път Горна Митрополия - Староселци (публична общинска собственост).              На основание Решение № 927 от 30.06.2015 година на Общински съвет – Долна Митрополия и предвид средния добив от дърво 20 кг, цената е както следва:   За участък ...

Обявление №5540/10.07.2015 г.
10.07.2015
Обявление №5540/10.07.2015 г.

Обявление №5539/10.07.2015 г.
10.07.2015
Обявление №5539/10.07.2015 г.

Обявление №5435/07.07.2015 г.
07.07.2015
Обявление №5435/07.07.2015 г.

Обявление №5430/07.07.2015 г.
07.07.2015
Обявление №5430/07.07.2015 г.

Обявление №5313/03.07.2015 г.
03.07.2015
Обявление №5313/03.07.2015 г.