Обявление №4622/12.06.2015 г.
16.06.2015
Обявление №4622/12.06.2015 г.

Обявление №4011-(1)/09.06.2015 г.
09.06.2015
Обявление №4011-(1)/09.06.2015 г.

Обявление №4406/08.06.2015 г.
08.06.2015
Обявление №4406/08.06.2015 г.

Обявление №4405/08.06.2015 г.
08.06.2015
Обявление №4405/08.06.2015 г.

Инвестиционно предложение за изграждане на животновъден обект – „Ферма за отглеждане до 50 броя крави в землището на село Байкал, местност „БЛАТОТО”
05.06.2015
Инвестиционно предложение за изграждане на животновъден обект – „Ферма за отглеждане до 50 броя крави в землището на село Байкал, местност „БЛАТОТО”

Обявление №4177/28.05.2015 г.
28.05.2015
Обявление №4177/28.05.2015 г.