На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проекта на бюджет за 2015 година. Обсъждането ще се проведе на 26.11.2014 година от 11,00 ч. в салона на Общината.
18.11.2014
О  Б  Я В  А На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на проектана бюджет за 2015 година. Обсъждането ще сепроведе на 26.11.2014 година от 11,00 ч. в салона на Общината.

Обявление № 9102/13.11.2014 г.
13.11.2014
Обявление № 9102/13.11.2014 г.

Обявление № 9057/12.11.2014 г.
12.11.2014
Обявление № 9057/12.11.2014 г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК и Доклад с вх.№8944/07.11.2014г. относно продажба на ПИ № 000426...
12.11.2014
обявА        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК и Доклад с вх.№8944/07.11.2014г. относно продажба на ПИ № 000426, с площ 1.161 дка, НТП „Водостопанско съоръжение”, в местността „Дигата” по КВС на с. Ставерци, област Плевен. Община Долна Митрополия отменя процедурата за продажба на същия имот, обявена в бр. 195 от 04.11.2014г. на в-к „Посоки”.За справки и информация тел. 06552 22–81, или на e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Обява за обществеността - "Бетонекс" ООД
06.11.2014
Обява за обществеността - "Бетонекс" ООД

Обявление №8678/30.10.2014 г.
30.10.2014
Обявление №8678/30.10.2014 г.