Обявление № 9057/12.11.2014 г.
12.11.2014
Обявление № 9057/12.11.2014 г.

На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК и Доклад с вх.№8944/07.11.2014г. относно продажба на ПИ № 000426...
12.11.2014
обявА        На основание чл. 44 ал. 2 от ЗМСМА, чл. 62 ал. 2 от АПК и Доклад с вх.№8944/07.11.2014г. относно продажба на ПИ № 000426, с площ 1.161 дка, НТП „Водостопанско съоръжение”, в местността „Дигата” по КВС на с. Ставерци, област Плевен. Община Долна Митрополия отменя процедурата за продажба на същия имот, обявена в бр. 195 от 04.11.2014г. на в-к „Посоки”.За справки и информация тел. 06552 22–81, или на e-mail: obshtina@dolnamitropolia.bg, http://www.dolnamitropolia.bg

Обява за обществеността - "Бетонекс" ООД
06.11.2014
Обява за обществеността - "Бетонекс" ООД

Обявление №8678/30.10.2014 г.
30.10.2014
Обявление №8678/30.10.2014 г.

Обявление №8644/29.10.2014 г.
29.10.2014
Обявление №8644/29.10.2014 г.*За да видите документа Ви е нужен PDF Reader - такъв можете да изтеглите от ТУК

Обява на основание Решение № 736 от 26.09.2014г. на Общински съвет-Долна Митрополия във връзка с отдаване под наем (без търг или конкурс)
22.10.2014
О Б Я В А На основание Решение № 736 от 26.09.2014г. на Общински съвет-Долна Митрополия във връзка с отдаване под наем (без търг или конкурс) на земеделски земи от Общински поземлен фонд, представляващи маломерни имоти (до 10,000 дка), за стопанската 2014-2015 година, Община Долна Митрополия обявява регистри на утвърдените земеделски имоти по землища, съгласно Приложение 1.В срок до 31.10.2014г. желаещите да наемат маломерни имоти е необходимо да подадат до Кмета на Община Долна Митрополия Заявление по образец (Приложение 2), като към него се прилага и Декларация (образец) за запознаване и съгласие с реда и условията за отдаване под наем на...