Обявление №3838/15.05.2015 г.
15.05.2015
Обявление №3838/15.05.2015 г.

Обявление №3744/13.05.2015 г.
13.05.2015
Обявление №3744/13.05.2015 г.

Обява за обществеността - "АГРОТРЕЙД КОМЕРС" ООД, гр. Плевен
12.05.2015
Обява за обществеността - "АГРОТРЕЙД КОМЕРС" ООД, гр. Плевен

Съобщение №3688/12.05.2015 г.
12.05.2015
Съобщение №3688/12.05.2015 г.

В изпълнение на Наредба №15 от 2004 год., изм. ДВ. Бр. 82 от 19 Септември 2008 год. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Община гр. Долна Митрополия Ви уведомява...
11.05.2015
УВЕДОМЛЕНИЕ                     В изпълнение на Наредба №15 от 2004 год., изм. ДВ. Бр. 82 от 19 Септември 2008 год. за опазване на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни  дейности,  Община гр. Долна Митрополия Ви уведомява:   1.От 14.05.2015г. до 18.05.2015г. от 6.00 до 11.00 часа и от 18:30 до 20:00 часа ще се проведе третиране на Пшеница и Рапица в землището на с. ОРЕХОВИЦА в местностите:             - „Плуговините”(масив 163, 164, 166 и 167)             - „Банкова падина”(масив 170 и 171)             - „Литова падина”(масив 174)             - „Шесто поле” (масив 57, 58, 59)             - „Ламбовско орманче” (масив 118, 128)             - „Турско Шабанско лозе” (масив 153, 154, 155,...

Обявление № 3579/07.05.2015
07.05.2015
Обявление № 3579/07.05.2015