Обява за провеждане на конкурс за приемане на служба в доброволния резерв
20.02.2015
1. Със заповед № ОХ-104/06.02.2015 г.на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на служба в доброволния резерв на длъжности във военни формирования на видовете въоръжени сили. 2. Кандидатите следва да подадат заявление до началника на териториалната структура за водене на военен отчет по постоянен адрес до 20.03.2015 г. включително. 3.В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности за заемане като длъжностите могат да бъдат в различни военни формирования, но от един вид въоръжена сила. 4. Конкурса ще се проведе по документи в съответните военни формирования до 30.04.2015г.5. Кандидатите за участие в конкурсите трябва да отговарят на...

Обявление №1257/19.02.2015 г.
19.02.2015
Обявление №1257/19.02.2015 г.

Обявление №1207/18.02.2015 г.
18.02.2015
Обявление №1207/18.02.2015 г.

Обява за обществеността - ЕТ "Величко Тончев Борисов", гр. Тръстеник
18.02.2015
Обява за обществеността - ЕТ "Величко Тончев Борисов", гр. Тръстеник

Обявление №685/27.01.2015г.
29.01.2015
Обявление №685/27.01.2015г.

Обявление №684/27.01.2015г.
29.01.2015
Обявление №684/27.01.2015г.