Обявление №6350/10.08.2015 г.
11.08.2015
Обявление №6350/10.08.2015 г.

График и предварителен регистър за провеждане на заседания за изготвяне на споразумения за стопанската 2015 - 2016 г. за населените места в общината.
10.08.2015
График и предварителен регистър за  провеждане на заседание за изготвяне на споразумения за стопанската 2015 - 2015 година, за населените места в общината.

Обявление №6272/07.08.2015 г.
07.08.2015
Обявление №6272/07.08.2015 г.

Обявление №6249/06.08.2015 г.
06.08.2015
Обявление №6249/06.08.2015 г.

Обявление №6061/31.07.2015 г.
31.07.2015
Обявление №6061/31.07.2015 г.

Обявление №6014/30.07.2015 г.
30.07.2015
Обявление №6014/30.07.2015 г.