Обявление № 9767/11.12.2014 г.
11.12.2014
Обявление № 9767/11.12.2014 г.

Обявление № 9766/11.12.2014 г.
11.12.2014
Обявление № 9766/11.12.2014 г.

Обявление № 9763/11.12.2014 г.
11.12.2014
Обявление № 9763/11.12.2014 г.

Годишен план за ползване на дървесина на общ. Долна Митрополия за 2015 г.
09.12.2014
Годишен план за ползване на дървесина на общ. Долна Митрополия за 2015 г.

Обявление № 9662/08.12.2014 г.
08.12.2014
Обявление № 9662/08.12.2014 г.

У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание заповед на министъра на земеделието и храните се открива производство съгласно чл.16 е, ал.1 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване...
08.12.2014
У В Е Д О М Л Е Н И Е На основание заповед на министъра на земеделието и храните се открива производство съгласно чл.16 е, ал.1 от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол и чл. 66 от АПК по одобрение на новосъздадения от Министерството на земеделието и храните специализиран слой „Постоянно затревени площи”(ПЗП).Запознаване с географския обхват на специализирания слой „Постоянно затревени площи ” може да се извърши в която и да е областна или общинска служба по земеделие в рамките на областта по...