Обявление АГ-04-3751-1 от 04.06.2018г.
04.06.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 11/31.05.2018 г.
31.05.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-3388-(1)/30.05.2018 г.
30.05.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 10/28.05.2018 г.
29.05.2018

Обявление № СТСУЕ-3236(1) от 28.05.2018г.
28.05.2018

Обява за обществеността - Доставка и монтаж на автоматични хидрометрични станции по българския бряг на р. Дунав
28.05.2018