Протокол на комисия по чл. 210 от ЗУТ
05.09.2017

Обява за обществеността - ИП за изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция
01.09.2017

Обявление № 6082/29.08.2017 г.
29.08.2017

Обява за обществеността
28.08.2017

Обявление № 5954/23.08.2017 г.
23.08.2017

Обявление № 5953/23.08.2017 г.
23.08.2017