Обявление № 7376/18.10.2017 г.
18.10.2017

Обявление № 7347/17.10.2017 г.
18.10.2017

Обявление № 7183/10.10.2017 г.
10.10.2017

Обявление № 6991/03.10.2017 г.
04.10.2017

Обявление № 6986/03.10.2017 г.
04.10.2017

Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина
02.10.2017