Обявление № 4515/27.06.2017 г.
28.06.2017

Обявление № 4514/27.06.2017 г.
28.06.2017

Обявление № 4513/27.06.2017 г.
28.06.2017

Обявление № 4498/27.06.2017 г.
27.06.2017

Обявление № 4497/27.06.2017 г.
27.06.2017

ОБЯВА за обществеността - ИП за изграждане на Цех за пелети в ПИ150071, м. Край село, землище с.Брегаре, община Долна Митрополия
21.06.2017