Обява за обществеността - Оказване на консултантски услуги за преглед и финализиране на предпроектно проучване за проект
29.01.2018

Обявление № 02-13-454(1)/23.01.2018 г.
23.01.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 4/12.01.2018 г.
12.01.2018

Обявление за ПУП-ПР, с.Крушовене,кв.66,УПИ ХХІІ-496,ХХІ-495 и VІІ-506
10.01.2018

Съобщение по чл. 169, ал.3а от ДОПК
22.12.2017