Обявление № СТСУЕ-02-13-1661-(1)/21.03.2018 г.
22.03.2018

ОБЯВА за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на СКС и Стационарната КИС.
21.03.2018

Обявление АГ-04-1893-1 от 15.03.2018г.
20.03.2018

Обявление АГ-04-1058-1 от 15.03.2018 г.
19.03.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 7/16.03.2018 г.
16.03.2018

Приложение №9 към чл. 62 от Наредба, приета с ПМС №163/29.06.2015
09.03.2018