Обявление № 3710/08.06.2018 г.
08.06.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 12/06.06.2018 г.
07.06.2018

Обявление АГ-04-3879 от 06.06.2018г.
06.06.2018

Съобщение - относно откриване на процедура за издаване на разрешително за ползване на воден обект за изземване на наносни отложения от река Дунав
05.06.2018

Обява за обществеността - Ел захранване на склад за съхранение на селскостопанска продукция с ремонтна работилница и авторазтоварище с елеваторна кула
05.06.2018

Обявление АГ-04-3759-1 от 04.06.2018г.
04.06.2018