ПУП-ПРЗ в обхвата на ПИ 000132, 219006, 219045,219046,219015, 219020, 219027, 219032, 219038, местност „Греда“, и ПИ 222001, 222016, 222022, местност „Долна лъка“ – находище „Лилиян“ с. Славовица, общ. Долна Митрополия
30.05.2017

Обявление № 3765/30.05.2017 г.
30.05.2017

Обява за обществеността - Инвестиционно предложение за изграждане на обект за - Диагностика, ремонт и търговия в местност Над линията, ПИ 112002, гр. Долна Митрополия
25.05.2017

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Изграждане на предприятие за производство на етерични масла, екстракти, козметични продукти и склад за съхранение на селскостопанска продукция

Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник
16.05.2017
Обява за обществеността - Преценка необходимостта от ОВОС относно Откриване на площадка за оползотворяване на органични отпадъци и утайки от ПСОВ в района на гр.Тръстеник

Обявление № 3237/10.05.2017 г.
10.05.2017
Обявление № 3237/10.05.2017 г.