Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 8/10.04.2018 г.
11.04.2018

Обявление 01-09-1768 от 29.03.2018
29.03.2018

Обявление 01-13-1947 от 29.03.2018г.
29.03.2018

Обява за обществеността - Изграждане на уличен водопровод от ОК 249 до ОК 247 и водопроводно отклонение към ПИ 057047
22.03.2018

Обявление № СТСУЕ-02-13-1661-(1)/21.03.2018 г.
22.03.2018

ОБЯВА за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на СКС и Стационарната КИС.
21.03.2018