ОБЯВА
21.07.2017

О Б Я В А за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем
21.07.2017

Cъобщение за ползване на повърхностен воден обект дере -река Барата- в регулацията на гр. Долна Митрополия във връзка с обект - Водопроводна и канализационна мрежа гр. Долна Митрополия и довеждащ колектор към ПСОВ
13.07.2017

Обява за обществеността - ИП - Създаване на насаждения от лавандула и салвия на площ от 304,291 дка и закупуване на земеделска техника
05.07.2017

Обявление № 4596/30.06.2017 г.
30.06.2017

Обявление № 4590/29.06.2017 г.
29.06.2017