Обявление № 02-13-955/06.02.2018 г.
06.02.2018

Обявление № 02-13-954/06.02.2018 г.
06.02.2018

Обява за обществеността - Изземане на наносни отложения от река Дунав, преработка и временно съхранение на инертни материали
06.02.2018

Отчетпо изпълнение на чл. 19,ал.3,т.11,т.13,т.14 от Закона за управление на отпадъците
30.01.2018

Списък с адреси за разполагане на контейнери за разделно събиране по населени места в община Долна Митрополия
29.01.2018

Съобщение по чл. 32 от ДОПК № МДТ - 5/28.01.2018 г.
29.01.2018