Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, гр. Тръстеник
10.05.2017
Инвестиционно предложение за реконструкция на МрН с ИУП и изнасяне на електромерни таба ТП 1, гр. Тръстеник

Обявление № 3178/09.05.2017 г.
09.05.2017
Обявление № 3178/09.05.2017 г.

Обява за обществеността
03.05.2017
Обява за обществеността

Обява до заинтересованите лица и общественост
03.05.2017
Обява до заинтересованите лица и общественост

Протокол разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2017/2018 година
02.05.2017
Протокол разпределение на пасища и мери от ОПФ за стопанската 2017/2018 година

Обявление № 2901/25.04.2017 г.
25.04.2017
Обявление № 2901/25.04.2017 г.