Празничен концерт в с.Ореховица
07.09.2017

Обява за обществеността на гр.Тръстеник
01.09.2017

Покана за участие в заключителна пресконференция по повод приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия”
01.09.2017

С I-ва награда и грамота за отлично представяне се завърна Танцов състав "Настроение" при Народно читалище "Отец Паисий - 1910" с. Ореховица
31.08.2017

Община Долна Митрополия бе домакин на 62-та Международна туристическа регата по р. Дунав „ТИД – 2017”
22.08.2017

Официално откриване и освещаване на мемориал на загиналите от VI пехотна Бдинска дивизия
16.08.2017