ДЕВЕТИ ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 4 МАЙ 2018 Г. ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
04.05.2018

Виктория Данова, ученичка от гимназията в Тръстеник представи проект "Интегриран воден цикъл Плевен-Долна Митрополия" на младежки обмен в гр. Лил, Франция
02.05.2018

Общински етап на ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации”
02.05.2018

СУ „Васил Априлов“ гр. Долна Митрополия се включва в проекта „Розите на България“
02.05.2018

Покана за Празник на детското танцово изкуство
30.04.2018

Четиринадесети преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата”
30.04.2018