Световния ден на водата в община Долна Митрополия
24.03.2016
Световния ден на водата 22-ри март традиционно бе отбелязан в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал с разнообразни и интересни инициативи и дейности. Организатори на събитието бяха Община Долна Митрополия, Еко клуб «Дунав» при ОЦИДЗИ, Кметство с. Байкал, СНЦ ЕКО БАЙКАЛ, Младежки воден парламент, а партньор-Басейнова дирекция Дунавски район Плевен Откриването на празника започна с презентация, предоставена от  Басейнова дирекция във връзка с тазгодишното мото „По-чиста вода, по-добра работа“. Основната идея е да се акцентира върху усилията за осигуряване на  универсален достъп до прясна вода и да се отговори на предизвикателствата, с които работниците се сблъскват в сектори, свързани с управлението на водите. Децата получиха много информационни материали,...

Отбора на Спортен клуб по хокей на трева с. Байкал е шампион на България в зала
23.03.2016
  От 18 до 20 март 2016 г. в гр. Пловдив се проведе  ХVІІ-то Държавно първенство финали зала за деца до 12 г. и ХVІ-то ДП финали зала за момичета/момчета до 14 години. Отбора при 12 годишните на Спортен клуб по хокей на трева Христо Ботев, с. Байкал, община Долна Митрополия завоюва 1-во място в дивизия В и стана шампион на България в зала. На тържествена церемония по награждаването бяха връчени златни медали и купа от най-известния наш спортист по спортна гимнастика Йордан Йовчев. Състезателите в клуба са деца от с. Байкал и с. Крушовене, които учат в ОУ “Климент Охридски”, с. Крушовене и СОУ “Асен Златаров” с. Гиген. Отбора...

ПОКАНА ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ
22.03.2016
ОБЩИНА Долна Митрополия, като Водещ партньор в създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, кани всички заинтересовани страни на информационни срещи за консултиране с местната общност относно разработване на Стратегия за местно развитие на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник. Срещите ще се проведат в следните дни: 29.03.2016 г. - 10:00 часа, Община Долни Дъбник; 30.03.2016 г. – 16:00 часа, Община Долна Митрополия, салон; 31.03.2016 г. – 13:00 часа, Община Долна Митрополия, салон; 01.04.2016 г. – 13:00 часа, Община Долни Дъбник; Информационните срещи се провеждат в изпълнение на...

Покана за учредително събрание на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
21.03.2016
Покана ЗА УЧРЕДИТЕЛНО СЪБРАНИЕ НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ОБЩИНА ДОЛНИ ДЪБНИК   Уважаеми представители на местните власти, бизнеса и НПО, Уважаеми граждани на Община Долна Митрополия и Община Долни Дъбник, Общините Долна Митрополия и Долни Дъбник имат удоволствието да Ви поканят да участвате в учредително събрание за създаване на Местна инициативна група по мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014-2020. Учредителното събрание ще се проведе на 28.04.2016г., от 11:30 часа, в град Долна Митрополия в Заседателната зала на Общинска администрация Долна Митрополия, при следния ДНЕВЕН РЕД:  1.    Вземане на решение за учредяване на Сдружение с нестопанска цел в обществена полза „Местна инициативна група – Долна Митрополия и Долни...

Тодоровден в с.Ореховица
21.03.2016
Под патронажа на Кмета на село Ореховица госпожа Йонка Макавеева се проведе днешния празник „ТУДАРИЦА“ в местността „Лъката“.  Жителите на селото и неговите гости се събраха в местността „Лъката“да празнуват заедно. Конете със своите горди ездачи се носеха под звуците на духовия оркестър. Победителите бяха наградени от Кмета г/жа Макавеева с парични награди,медали и купа за първо място. Смях,веселие,руйно вино и с мезета се подкрепиха всички гости.

"Европейски награди за насърчаване на предприемачеството" и конкурс "RegioStar" 2016
10.03.2016
За повече информация, прочетете ТУК