12-то “АСТРО ПАРТИ БАЙКАЛ”
17.05.2016
С интересни и забавни дейности премина 12-то “АСТРО ПАРТИ БАЙКАЛ”. То се провежда традиционно от 2005 г. на красивия  бряг на река Дунав в село Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен,  под патронажа на министъра на образованието и науката и кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска. За седми път е включено в Националния календар за извънучилищни дейности на Министерство на образованието и науката за учебната 2015/2016 г. Организатори са МОН, Национален дворец на децата, РИО Плевен, Община Долна Митрополия и астро клуб при Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси - с. Байкал/ОЦИДЗИ/. Партньори: Съюз на астрономите в България,...

УЧРЕДИ СЕ СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ – ДОЛНИ ДЪБНИК
10.05.2016
На 28 април 2016 г. в заседателната зала на Община Долна Митрополия се проведе учредително събрание на сдружение с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност „Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник“, една от основните стъпки при реализирането на проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности”, мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ финансиран от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. На учредителното събрание присъстваха представители на общинското ръководство на община Долна Митрополия и на община Долни Дъбник, представители на стопански и нестопански...

Списък на пенсионерите от община Долна Митрополия, които получават ваучери на стойност 20 лв. , от кампания „Великден за всеки“ – „Дари празник на баба и дядо“, инициирана от Омбудсмана на Република България
10.05.2016

СЕДМИ ПРАЗНИК НА ДЕТСКОТО ТАНЦОВО ИЗКУСТВО 4 МАЙ 2016 Г. ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ
04.05.2016
На 04 май в гр. Долна Митрополия се проведе Седми празник на детското танцово изкуство, под патронажа на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска. Организатори на събитието са Община Долна Митрополия и НЧ „Просвета 1927 г. – гр. Долна Митрополия”. Официален старт на събитието беше даден от г-н Георги Йончев – Заместник-кмет на община Долна Митрополия, който поздрави участниците и им пожела успешно представяне и много настроение на територията гр. Долна Митрополия. Близо 200 участници показаха своите умения пред жителите и гостите на гр. Долна Митрополия. Красивите костюми, танцувалните умения и усмивките на малчуганите предизвикаха много емоции сред публиката. Участие в...

Мерки за противодействие на тероризма в сгради с масово пребиваване на хора
04.05.2016
Мерки - ДАНСМерки - МВР