Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт
15.12.2014
Народно читалище ”Неофит Рилски-1872”-гр.Тръстеник с финал по проект „Европейски салон 2014“

На 12.12.2014г., от 12 часа, Народно читалище ”Неофит Рилски-1872”-гр. Тръстеник, общ.Долна Митрополия тържествено  финализира своя  проект   „Европейски салон 2014“, финансиран от Сдружение Плевенски обществен фонд„Читалища“. Проекта беше осъществен в рамките на 3 месеца. Негова цел беше постигане на по-голяма активност за включване, интерес към социално значими въпроси и събития, подпомагане интегрирането на местните деца и  младежи към европейските ценности и култура.              На фона на рисунките на младежите и децата от Тръстеник, участвали в проектната  дейност ”Европейски следобяд с четка и багри”под звуците на европейска музика и подредени щандове с информационни материали за ЕС, беше проведен финален концерт с най-добрите изпълнения...


15.12.2014
ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО

На 14.12.2014г.в лекционната зала на НЧ „Зора – 1990г.” село Победа се състоя интересно събитие - ДНИ НА НАСЛЕДСТВОТО, заключителен етап на проекта„Децата и Европейското културно наследство”, финансиран от СПОФ „Читалища” гр. Плевен. Проектът е една от петте инициативи осъществени от читалищата в Община Долна Митрополия в конкурсната сесия „Европа в моя живот”.  Гости на финалното събитие бяха Кмета на селото г-жа Даниела Александрова и Милена Грамова –оператор от Фонд „Читалища”.         Секретаря на читалището и координатор на проекта – Димитринка Гетова  запозна присъстващите чрез презентация с извършените дейности и постигнатите резултати по проект „Децата и Европейското културно наследство”. Участниците в...


02.12.2014
Важно съобщение относно зимното снегопочистване...

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Община Долна Митрополия информира населението и пътуващите по направлението село Горна Митрополия – село Староселци и село Славовица – село Искър, че въвежда следните ограничения и промени в движението на МПС:                                      1. Общински път №PVN1047започващ от път/III-118,Долна Митрополия – Ясен / -Горна Митрополия - граница на община (Долна Митрополия - Искър) - Староселци, в участъка село Горна Митрополия – село Староселци няма да се снегопочиства и опесъчава през зимния период.2. Общински път №PVN1020започващ от път /II-11/Гиген – Искър - граница община (Гулянци - Долна Митрополия) - Славовица - път/III-3004/,в участъка село...


24.11.2014
Изложба "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."

МРЕЖАТА ОТ 28 ИНФОРМАЦИОННИ ЦЕНТЪРА, ПРЕДСТАВЯ  ИНИЦИАТИВАТА: Изложба "Стъпки по пътя към програмен период 2014-2020 г."             Инициативата ще се проведе от  24 до 28 ноември 2014г.на територията на цялата страна.   Тя има за цел да популяризира резултатите от изпълнените проекти със средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на територията на всяка област. Основен организатор на ниво област е съответният Областен информационен център (ОИЦ). Като такъв, ОИЦ - Плевен със съдействието на общините от област Плевен и Дирекция „Програмиране на средствата от ЕС" в администрацията на Министерски съвет предвижда в рамките на инициативата да  обезпечи възможност всеки гражданин   да се запознае...


19.11.2014
ОДЗ "Здравец" домакин на педагогически практикум

На 19 ноември 2014 г. Обединено детско заведение „Здравец“ е домакин на педагогически практикум насочен към работата с деца, чийто майчин език е различен от българския. Домакините от гр. Долна Митрополия приемат свои колеги от детски градини в общините Плевен, Гулянци, Искър, Долни Дъбник, Долна Митрополия. Педагогическите специалисти наблюдават ситуации, свързани с прилагането на технологии за интегрирано обучение и овладяване на книжовен български език от деца с майчин език, различен от българския в детската градина.Организираният практикум е част от дейностите по Годишен план на Регионален инспекторат по образованието гр. Плевен за учебната 2014/2015 г.


18.11.2014
Трети международен конкурс за млади музиканти “Kaunas Sonorum – 2015”

Третият международен конкурс за млади музиканти “Kaunas Sonorum – 2015” се организираот община Каунас, Първо музикално училище Каунас, Музикално училище Каунас Александрас Кацанаускас и Музикално училище Каунас Микас Петраускас.            Партньорите на конкурса са: Държавна филхармония Каунас, Университет Витаутас Магнус, Музикална гимназия Каунас Жуозас Наужалис, и Консерватория Каунас Жуозас Груодис.            Патрон на конкурса е Андриус Купчинскас – Кмет на град Каунас.            Коректно попълнени апликационни форми (НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК) трябва да бъдат изпратени не по-късно от 1 Октомври 2015 посредством електронна поща: Kaunassonorum@gmail.com или попълнени на интернет страницата на конкурса www.Kaunassonorum.kaunas.lt   За Ваше улеснение предлагаме превод на български език. Пълният пакет с документи,...