Общинско учение "Спасител - 2016" Долна Митрополия
24.10.2016
На 13.10.2016 г. в Община Долна Митрополия беше проведено общинско комплексно  оперативно учение „Спасител  – Долна Митрополия 2016 г.“ Учението се проведе на няколко етапа, като бяха отиграни два сценария на заплаха. Съгласно Общинският план за развитие на Община Долна Митрополия, общинският щаб с ръководител - Кмета на общината, направи оценка на обстановката и изготви план за действие. Разработени бяха темите: 1.Дейност на общинския щаб за изпълнение план за защита при бедствия и доброволното формирование на Община Долна Митрополия в условията на наводнение и извършване на спасителна операция за спасяване на бедстващи граждани във водите на р.Вит. 2.Дейност на ръководството и учениците на ...

Акт на благотворителност
14.10.2016
Г-н Вили Илчев за пореден път направи дарение от дрехи на нуждаещо се семейство от с.Рибен

"Осигуряване на топъл обяд 2016"
11.10.2016
  ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА Операция 3 „Осигуряване на топъл обяд 2016“ BG05FMOP001-3.002       О Б Я В А   Община Долна Митрополия започва прием на документи по проект „Осигуряване на топъл обяд 2016“ по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-3.002, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.   Документите от желаещите да получават топъл обяд ще се приемат от          13.10.2016 г./четвъртък/ до 21.10.2016 г./петък/, вкл., в сградата на Община Долна Митрополия, етаж 1, стая 102, както и в кметствата по...

Доставка и монтаж на кухненско оборудване
07.10.2016
   На 04.10.2016 г. беше доставено и монтирано ново кухненско оборудване по проект „Закупуване на кухненско оборудване за нуждите на Домашен социалeн патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия“, който общината спечели  пред Фонд „Социална закрила“. Три професионални електрически печки и две професионални електрически фурни на две нива бяха монтирани в трите кухни на Домашен социален патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия – в гр. Долна Митрополия, в с. Подем и в с. Крушовене. С новото кухненско оборудване ще се осигурят по-добри и по-безопасни условия на труд за работещите в кухните, а също и икономия на средства.

"Пътувай с БНТ 2" гостува в село Байкал
27.09.2016
Екип на предаването "Пътувай с БНТ 2" гостува в село Байкал. В предаването се представя маршрут по река Искър, селищата, природните и културни забележителности. От Байкал - флората и фауната на река Дунав и устието на река Искър, дейностите на Общински център за извънучилищни дейности, трансграничния коридор Евро Вело 6 и намиращия се до село Гиген древноримски град Улпия Ескус. Предаването ще бъде излъчено на 2 октомври.

На 13. 09. 2016 г. с тържествен водосвет бе открита ремонтираната по проект „Красива България” сграда на ДГ „Слънце” село Ореховица
16.09.2016
     На 13. 09. 2016 г. с тържествен водосвет бе открита ремонтираната по проект „Красива България”  сграда на ДГ „Слънце”  село Ореховица. Ремонта на стойност 102 627, 58 лв. се реализира със съдействието на Кмета на община Долна Митрополия г-жа Поля Цоновска и инженер Венцислав Василев. Най- щастливи от обновената сграда  са малките дечица.