Проведоха се обществени обсъждания на разработваната Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
27.06.2016
На 23 юни в с. Садовец, гр. Долни Дъбник и гр. Долна Митрополия се проведоха три обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник – дейности по точка 5.4 от бюджета на Заявлението за изразяване на интерес. В обсъжданията участваха общо 80 участници от публичния, стопанския и нестопанския сектори от двете общини – Долна Митрополия и Долни Дъбник.За повече информация ТУК!

Резюме на Стратегия за ВОМР на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
22.06.2016
Резюме на Стратегия за ВОМР на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник

В изпълнение на § 10 от ПЗР към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след изготвени протоколи от сформирани комисии във всяко населено място в община Долна Митрополия се закриват следните адреси
22.06.2016
В изпълнение на § 10 от ПЗР към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след изготвени протоколи от сформирани комисии във всяко населено място в община Долна Митрополия се закриват следните адреси

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ НА РАЗРАБОТВАНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР
20.06.2016
ОБЩИНА Долна Митрополия, като Водещ партньор на създаденото Местно партньорство за прилагане на Подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) на територията на общините Долна Митрополия и Долни Дъбник, кани всички заинтересовани страни за участие в общестрвени обсъждания на разработваната Стратегия за Водено от общностите местно развитие. Срещите ще се проведат на 23 юни 2016 год. по график, както следва: 09:00 часа в Клуб на пенсионера с. Садовец 11:30 часа в заседателната зала на Община Долни Дъбник 14:30 часа в заседателната зала на Община Долна Митрополия За повече информация ТУК!

Проведоха се обучения на екипа на МИГ, представители на партньорите и местни лидери от територията на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
10.06.2016
В изпълнение на дейности по проект по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ в заседателната зала на община Долна Митрополия се проведоха две еднодневни обучения за екипа на МИГ, представители на партньорите и членове на УС на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“, както и две еднодневни обучения за местни лидери – бизнеса, читалища и НПО, малцинства, земеделци, местната власт. Обученията се състояха на 08 и 09 юни 2016 год. В лекциите първият ден г-жа Мая Кръстева - обучител направи преглед на изискванията при разработка на Стратегия за Водено от общностите местно развитие, критериите за подбор и одобрение на СМР...

Ученици от община Долна Митрополия почистиха бреговата ивица на река Дунав при село Байкал
06.06.2016
Над 50 ученици от училищата на територията на община Долна Митрополия и техните учители се включиха в националната инициатива “Да изчистим България заедно” на 4 юни при с. Байкал. Те участваха в двудневен тренинг за справяне с агресията, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, Център за обществена подкрепа и Общински център за извънучилищни дейности в с. Байкал. Учениците почистиха бреговата ивица на река Дунав в района на пристанището и историческата местност “Паметниците” в близост до която е и защитената територия “Находище на обикновен Сладник”. Бяха събрани около 45 чувала с боклуци – предимно...