Мостове на приятелството
19.08.2015
На 17.08.2015 г., с официален прием в общинска администрация Долна Митрополия, бяха открити Дните на руската литература и култура „Мостове на приятелството”. Руската културна делегация от град Воскресенск, Московска област, водена от г-н Леонид Дудин, поднесе венец и цветя на паметника на „Н.И.Пирогов“, посети църквата „Св.Димитър“ в град Долна Митрополия, след което присъства на концерт в НЧ „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник.  Инициативата се провежда под патронажа на г-жа Поля Цоновска – Кмет на Община Долна Митрополия. Организатори на културната проява са: Община Долна Митрополия, НЧ „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник и Международно творческо сдружение „Сцена на духовността“. Културната програма включва посещение на кметство с.Байкал, Общински център за извънкласни дейности и...

Община Долна Митрополия бе домакин на юбилейната 60-та Международна регата ТИД 2015
17.08.2015
Над 130 участници от Германия, Австрия, Унгария, Сърбия, Швейцария, Великобритания, Холандия, България, и от ЮАР акостираха на 14 август със своите плавателни съдове на брега на река Дунав при село Байкал, община Долна Митрополия. Участниците в юбилейната 60-та Международна регата по река Дунав ТИД /Tour International Danubien/ бяха посрещнати по стар български обичай с питка и сол от момичета от с. Байкал в традиционни носии.В ТИД участват 29 държави членки. България е една от тях с активна роля в организацията и провеждането на регатата. Домакин на събитието бе община Долна Митрополия и Кметство с. Байкал. Бяха създадени много добри условия...

Във връзка със Заповед № РД – 08 – 417/23.07.2015 г. на кмета на община Долна Митрополия се извърши проверка за спазване на изискванията на чл. 92 и чл. 99а от ЗГР, за извършените адресни регистрации или за промяна на адрес в периода от 01 Юли 2014 г. до 30 Април 2015 г. в община Долна Митрополия. При направената проверка не се констатираха нарушения.
13.08.2015
Протокол от заседание на комисия по Заповед № РД - 08-417/23.07.2015 г. на кмета на община Долна Митрополия

Препоръка за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната
10.08.2015
Препоръка за избягване на рисковете при сезонната работа извън страната

Община Долна Митрополия сключи предварително партньорско споразумение с Окръжния съвет на окръг Мехединци
31.07.2015
На 30 юли, на работна среща в гр. Дробета Турну Северин между Председателя на Окръжния съвет на окръг Мехединци (Румъния)- г-н Аладин Джорджеску и Кмета на Община Долна Митрополия - г-жа Поля Цоновска бе подписано предварително споразумение за реализирането на съвместен проект по Програмата за трансгранично сътрудничество Интеррег V-A Румъния-България 2014-2020.Със Споразумението страните се ангажираха да разработят съвместно проектно предложение с работно заглавие „Рационализиране на трафика в трансграничната дунавска зона“. От страна на Община Долна Митрополия, се предвижда да бъде разработен проект за рехабилитация на общинска пътна мрежа на пътните участъци Комарево-Долна Митрополия/-Подем-Рибен-ДЗС „1 май”, Подем-Долна Митрополия-Биволаре и Подем –...

Покана
31.07.2015
УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,Общинската администрация на община Долна Митрополия има удоволствието да ви покани на подготвителна обща среща за създаване на Местна инициативна група (МИГ) по подхода ЛИДЕР. Срещата ще се проведе на 14.08.2015 г. от 10:00 часа в заседателната зала на Общината.По време на срещата ще бъде предоставена подробна информация за подхода ЛИДЕР и прилагането му, реда и условията за разработване и подаване на проекти по подмярка 19.1. „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. Предоставя се финансова помощ за извършване на подготвителни дейности за: учредяване на...