„Великденска фиеста” в гр.Тръстеник
06.04.2015
Народно читалище ”Неофит Рилски-1872”-гр.Тръстеник изненада своите съграждани за пореден път с невероятен   концерт „Великденска фиеста”. Препълненият салон аплодираше своите любимци. Участваха ученици от местното СОУ ”Евлоги Георгиев” и децата от ОДЗ ”Щастливо детство”. Звучаха великденски слова,  песни и отекваха празнични камбани.

Седмица на детската книга
02.04.2015
На 01.04.2015 г. децата от ЦДГ "Бреза" и от първи и втори клас на ОУ "Христо Ботев" в с.Комарево, откриха Седмицата на детската книга с драматизация на приказки. Малките артисти получиха символичен подарък от НЧ "Наука" за по-нататъшен стимул в мероприятията, които ще продължат до 07.04.2015 г.

В община Долна Митрополия стартира приема на заявления за ползване на услугата "Личен асистент"
30.03.2015
ОБЯВАВ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОТ 27.03.2015ГОДИНА СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”. За ползватели на социалната услуга по проекта могат да кандидатстват лица отговарящи на едно от следните изисквания: •       Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;•       Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;•       Семейства на деца с увреждания;•       Самотно живеещи тежко болни лица; Към заявлението се прилагат следните документи: •       Документ за самоличност /за справка/, за дете -удостоверение за раждане /копие/;•       Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител;...

Световния ден на водата в село Байкал
23.03.2015
Световния ден на водата 22 март традиционно бе отбелязан от Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал с интересни и забавни образователни и практически дейности. Организатори на проявата бяха Община Долна Митрополия и ученици от еко клуб “Дунав” при ОЦИДЗИ с. Байкал, а партньори -  Басейнова дирекция – Плевен, РИОСВ – Плевен и отдел “Природа” при Регионален исторически музей Плевен.Директорът на ОЦИДЗИ поздрави участниците от името на кмета на общината г-жа Поля Цоновска и председателят на ОбС г-н Петър Петров.Образователната игра “Смартфоните и таблетите в помощ на водата” предизвика голям интерес. Учениците разчитаха с QR code...

Във връзка със стартиралата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в Община Долна Митрополия е регистрирано първото сдружение на собствениците...
13.03.2015
Във връзка със стартиралата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в Община Долна Митрополия е регистрирано първото сдружение на собствениците. Публичният регистър на сдруженията може да намерите като отворите раздел "Програми и проекти", подраздел "Програми" или като кликнете ТУК.

Съобщение във връзка с предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в Република България
05.03.2015
С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Във връзка с предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в Република България и свързаната с това подготовка по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци Ви информираме че: - Ако Вашият настоящ адрес е в ЧУЖБИНА и желаете да упражните правото си на глас, следва да промените настоящия си адрес, с адрес на територията на Република България; - Съгласно чл. 396 (1) от Изборният кодекс „Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18...