Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт
30.03.2015
В община Долна Митрополия стартира приема на заявления за ползване на услугата "Личен асистент"

ОБЯВАВ ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ ОТ 27.03.2015ГОДИНА СТАРТИРА ПРИЕМА НА ДОКУМЕНТИ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УСЛУГАТА „ЛИЧЕН АСИСТЕНТ” Проект „Нови възможности за грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., бюджетна линия 2014BG05M9OP001-2.2015.001 „Нови алтернативи”. За ползватели на социалната услуга по проекта могат да кандидатстват лица отговарящи на едно от следните изисквания: •       Хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;•       Хора над 65 г. с ограничения или невъзможност за самообслужване;•       Семейства на деца с увреждания;•       Самотно живеещи тежко болни лица; Към заявлението се прилагат следните документи: •       Документ за самоличност /за справка/, за дете -удостоверение за раждане /копие/;•       Документ за самоличност на законния представител - родител, настойник, попечител;...


23.03.2015
Световния ден на водата в село Байкал

Световния ден на водата 22 март традиционно бе отбелязан от Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси с. Байкал с интересни и забавни образователни и практически дейности. Организатори на проявата бяха Община Долна Митрополия и ученици от еко клуб “Дунав” при ОЦИДЗИ с. Байкал, а партньори -  Басейнова дирекция – Плевен, РИОСВ – Плевен и отдел “Природа” при Регионален исторически музей Плевен.Директорът на ОЦИДЗИ поздрави участниците от името на кмета на общината г-жа Поля Цоновска и председателят на ОбС г-н Петър Петров.Образователната игра “Смартфоните и таблетите в помощ на водата” предизвика голям интерес. Учениците разчитаха с QR code...


13.03.2015
Във връзка със стартиралата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в Община Долна Митрополия е регистрирано първото сдружение на собствениците...

Във връзка със стартиралата Национална програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, в Община Долна Митрополия е регистрирано първото сдружение на собствениците. Публичният регистър на сдруженията може да намерите като отворите раздел "Програми и проекти", подраздел "Програми" или като кликнете ТУК.


05.03.2015
Съобщение във връзка с предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в Република България

С Ъ О Б Щ Е Н И Е  Във връзка с предстоящите през есента на 2015 г. избори за общински съветници, кметове на общини, кметове на райони и кметове на кметства в Република България и свързаната с това подготовка по изготвяне и отпечатване на избирателни списъци Ви информираме че: - Ако Вашият настоящ адрес е в ЧУЖБИНА и желаете да упражните правото си на глас, следва да промените настоящия си адрес, с адрес на територията на Република България; - Съгласно чл. 396 (1) от Изборният кодекс „Право да избират общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18...


04.03.2015
Отбелязване на 3-ти март

На 3-ти март 2015 г. от 10:00 часа в салона на Народно читалище "Неофит Рилски - 1872" гр. Тръстеник, беше отбелязана 137-та годишнина от освобождението на България от турско робство. На този ден наши гости бяха кмета на община Долна Митрополия - г-жа Поля Цоновска, ,кмета на гр. Тръстеник - г-н Васко Петков и общински съветници. С тържествен рецитал, песни и народни танци,участниците успяха да вдигнат на крака многобройната публика.


19.02.2015
НА ВНИМАНИЕТО НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ

Община Долна Митрополия Ви уведомява, че Данъчна кампания 2015 г. вече стартира.            Уважаеми данъкоплатци, при заплащане на годишния размер на данъчните си  задължения в срок до 30 април 2015 г. ще можете да се възползвате от отстъпка от 5 на сто от дължимите суми.             Задълженията си можете да платите по един от следните начини:            -в брой, на касата в Центъра за обслужване на граждани в Община Долна Митрополия;            -в брой, във всички кметства на територията на Община Долна Митрополия;            -в брой, във всички офиси на Изипей в страната;            -чрез пощенски запис, в Български пощи;            -по банков път, по откритата...