Летен празник на пчеларя в с.Победа
11.07.2016
На 9 юли на лятната естрада в село Победа се състоя пъстър празник, посветен на св.Прокопий, покровителя на пчелите. Събитието се провежда за първи път, като се организира от НЧ”Зора -1990г.” село Победа, по идея и със съдействието на Общинска пчеларска организация – клон Долна Митрополия. Гости на празника бяха Даниела Александрова –Кмет на с.Победа, Петър Петров – Председател на Общински съвет Долна Митрополия, Атанаска Василева – Кмет на с.Горна Митрополия, Йонка Макавеева  - Кмет на с.Ореховица, доцент Юлиян Станчев – Председател на Областен пчеларски съюз Плевен, членове на управителния съвет на Областния пчеларски съюз, както и много производители от...

Ден на река Дунав в с. Байкал
29.06.2016
Община Долна Митрополия традиционно отбеляза Деня на река Дунав в с. Байкал. Организатори на събитието са Община Долна Митрополия, Еко клуб Дунав при Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, НЧ „Пробуда-1925“ , Кметство с. Байкал и СНЦ Еко Байкал. Гости на празника бяха представители на Басейнова дирекция „Дунавски район“- Плевен и Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите, които традиционно подпомагат методически образователните дейности.   Празникът беше открит с изпълнение на влашки танц от детски танцов състав при НЧ „Пробуда - 1925“ с. Байкал. Ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“ с.Горна Митрополия, които в същото време...

Отлично представяне на фолклорните изпълнители от село Ореховица на международния фестивал "Утринна звезда" в Албена
28.06.2016
Фолклорните изпълнители от село Ореховица, община Долна Митрополия се представиха отлично  на международния  фестивал "Утринна звезда" в Албена. Изпълнителите извоюваха: златен и сребърен медал от Велислава Олегова и сребърен медал за Марая Николова. Със  сребърен медал се върна и детски танцов състав "Настроение" с ръководител Станислава Николова.

Проведоха се обществени обсъждания на разработваната Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник“
27.06.2016
На 23 юни в с. Садовец, гр. Долни Дъбник и гр. Долна Митрополия се проведоха три обществени обсъждания на Стратегията за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник – дейности по точка 5.4 от бюджета на Заявлението за изразяване на интерес. В обсъжданията участваха общо 80 участници от публичния, стопанския и нестопанския сектори от двете общини – Долна Митрополия и Долни Дъбник.За повече информация ТУК!

Резюме на Стратегия за ВОМР на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник
22.06.2016
Резюме на Стратегия за ВОМР на МИГ Долна Митрополия - Долни Дъбник

В изпълнение на § 10 от ПЗР към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след изготвени протоколи от сформирани комисии във всяко населено място в община Долна Митрополия се закриват следните адреси
22.06.2016
В изпълнение на § 10 от ПЗР към Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД – 02 – 20 – 9 от 21 май 2012 г. за функциониране на единната система за гражданска регистрация и след изготвени протоколи от сформирани комисии във всяко населено място в община Долна Митрополия се закриват следните адреси