ПОКАНА за информационни срещи, свързани с консултиране с местната общност
14.09.2017

Празничен концерт по повод 40 години от обявяването на Долна Митрополия за град
12.09.2017

Съобщение за спирането на водоподаването на територията на град Тръстеник
08.09.2017

Празничен концерт в с.Ореховица
07.09.2017

Обява за обществеността на гр.Тръстеник
01.09.2017

Покана за участие в заключителна пресконференция по повод приключване на Проект № BG05M9OP001-2.002-0166-C01 „Подкрепа дейността на Звено за предоставяне на интегрирана социална услуга в общността и в домашна среда в община Долна Митрополия”
01.09.2017