Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал участва в работна среща в Европейската Комисия за ключовите компетентности
04.05.2017
По покана на Европейската комисия в началото на април в Брюксел група от България в състав:доц.д-р Тони Чехларова, ИМИ - БАН, Лидия Филипова, Десислава Стоянова-ПГ по туризъм, Плевен и Иво Джокин, община Долна Митрополия, Общински център за извънучилищни дейности, с. Байкал участваха в работна среща за обсъждане и преглед на Рамката за ключови компетентности. Програмата включваше работа по групи, дискусии и срещи. Конкретните предложения на българската група са:включване на изследователския подход в образованието по природни науки, неформалното образование/ЦПРЛ, Обсерватории/. Беше споделен добър опит от работата в област Плевен, инициативи и дейности, организирани от Регионално управление на образованието, училища, както и...

Национален семинар по проект SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса)
04.05.2017
“Нашата прекрасна Вселена” бе темата на проведения на 21 април в зала “Гена Димитрова”, Регионална библиотека “Христо Смирненски”, гр. Плевен Национален семинар с учители по природни науки по проект  за космически технологии, ресурси и квалификация на учители SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса). Община Долна Митрополия, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал е координатор за България. Организатори: Община Долна Митрополия /Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал, Регионално управление на образованието Плевен и катедра Астрономия, Физически факултет на СУ „Климент Охридски“. Партньори: Басейнова дирекция Дунавски район, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите...

Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”
26.04.2017
На 25.04.2017 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел: Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; Да се стимулират учениците към по – задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип; Да се формират компетенции и модели на поведение, нравствени ценности,...

По повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща
25.04.2017
                На 24 април 2017 г., по повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща. На събитието под надслов „Ден на краеведската литература” присъстваха като гости Теодора Димитрова – секретар на НЧ ”Наука” село Комарево и Димитър Александров – съавтор на книгата „Сдружение „Ловно - рибарско дружество Долна Митрополия”. Секретарят на Читалището Димитринка Гетова запозна присъстващите с историята на книгата от възникването и в древността до наши дни. Теодора Димитрова презентира в резюме двете части на книгата за историята на село Комарево и поднесе като...

Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището
24.04.2017
На 22.04.2017 г. с открит летателен ден Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището. Полк. Петър Банков - командир на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” направи кратка историческа ретроспекция на миналото и настоящето на летището. Слово произнесе и командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Прочетен бе и поздравителен адрес от името на президента Румен Радев. Празничната церемония продължи с връчване на нагръдни знаци за придобита степен за класна специалност „Летец - пилот 1-ви клас” и за „Летец - пилот 3-ти клас” и на годишната академична награда „Най-добър курсант” от Факултет „Авиационен”. С отличието...

Общински преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата”
24.04.2017
На 22.04.2017 г. се проведе Тринадесети преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата” за колективите от читалищата и клубовете на пенсионера в община Долна Митрополия. Домакин на форума беше Народно читалище „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник. Прегледът се провежда под патронажа на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска. По регламент състезателите са разделени в четири категории: изпълнители на стари градски и хумористични песни, изпълнители на народни песни, танцови състави и представяне на обреди и обичаи. В прегледа се включиха общо 21 колектива, съответно в групата за стари градски и хумористични песни – 7 състава, в...