Община Долна Митрополия подписа договор за финансиране на проект по ПРОГРАМА INTERREG V – A РУМЪНИЯ-БЪЛГАРИЯ 2014-2020 г.
15.01.2018

Ивановден в гр. Тръстеник
08.01.2018

Ивановден в гр. Долна Митрополия
08.01.2018

Йордановден в с.Ореховица
08.01.2018

Обява относно публично обсъждане на бюджета на общината за 2018година.
03.01.2018
  На основание чл.84 ал.2 от Закона за публичните финанси община Долна Митрополия обявява ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ на бюджета на общината за 2018година. Обсъждането ще се проведе на 12.1.2018 година от 11,00 ч. в салона на общината.а

Коледа в с. Победа
28.12.2017