СУ „Евлоги Георгиев“, гр.Тръстеник представи участието си в нов проект
14.11.2017

Финална пресконференция на проект по подмярка 4.1 „Подготвителна помощ за стратегии за ВОМР’’ от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г.
08.11.2017

Областен информационен център - Плевен проведе информационна среща/открита приемна на площада пред Oбщина Долна Митрополия
08.11.2017

Важно съобщение във връзка с въвеждането на временна организация на движение
07.11.2017

Покана за информационна среща на ОИЦ
03.11.2017

Покана за информационна конференция МИРГ
03.11.2017