Република България
Община Долна Митрополия
Официален интернет сайт
26.04.2017
Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”

На 25.04.2017 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел: Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите; Да се стимулират учениците към по – задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип; Да се формират компетенции и модели на поведение, нравствени ценности,...


25.04.2017
По повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща

                На 24 април 2017 г., по повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща. На събитието под надслов „Ден на краеведската литература” присъстваха като гости Теодора Димитрова – секретар на НЧ ”Наука” село Комарево и Димитър Александров – съавтор на книгата „Сдружение „Ловно - рибарско дружество Долна Митрополия”. Секретарят на Читалището Димитринка Гетова запозна присъстващите с историята на книгата от възникването и в древността до наши дни. Теодора Димитрова презентира в резюме двете части на книгата за историята на село Комарево и поднесе като...


24.04.2017
Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището

На 22.04.2017 г. с открит летателен ден Учебна авиационна група „Георги Бенковски” - Долна Митрополия отбеляза 75 години от откриването на летището. Полк. Петър Банков - командир на Учебна авиационна група „Георги Бенковски” направи кратка историческа ретроспекция на миналото и настоящето на летището. Слово произнесе и командирът на ВВС генерал-майор Цанко Стойков. Прочетен бе и поздравителен адрес от името на президента Румен Радев. Празничната церемония продължи с връчване на нагръдни знаци за придобита степен за класна специалност „Летец - пилот 1-ви клас” и за „Летец - пилот 3-ти клас” и на годишната академична награда „Най-добър курсант” от Факултет „Авиационен”. С отличието...


24.04.2017
Общински преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата”

На 22.04.2017 г. се проведе Тринадесети преглед на художествената самодейност „С музика, песен и танц в сърцата” за колективите от читалищата и клубовете на пенсионера в община Долна Митрополия. Домакин на форума беше Народно читалище „Неофит Рилски 1872“ гр. Тръстеник. Прегледът се провежда под патронажа на Кмета на община Долна Митрополия – г-жа Поля Цоновска. По регламент състезателите са разделени в четири категории: изпълнители на стари градски и хумористични песни, изпълнители на народни песни, танцови състави и представяне на обреди и обичаи. В прегледа се включиха общо 21 колектива, съответно в групата за стари градски и хумористични песни – 7 състава, в...


21.04.2017
Вече сме читатели

      За поредна година в Библиотеката на НЧ "Неофит Рилски 1872" гр.Тръстеник се проведе ритуала „Вече сме читатели”, с който въвеждаме първокласниците в света на книгите. Традицията и тази година беше спазена. Посрещането беше пъстро и запомнящо. В ролите на любими приказни герои влязоха  деца от СУ "Евлоги Георгиев".   Наред с това първокласниците научиха някои правила. Как се става читател в библиотеката ? Как се използват книгите ? Какво е нужно да правим, за да запазим книгите здрави, чисти и четливи по - дълго време ? Всичко това, разказано от деца и на деца под формата на...


21.04.2017
Посланици на здравето от ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица

Нашето училище е едно от 10 –те за цяла България, преминало 1 фаза на НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”           - МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Проектът, който постигна тези успехи е със заглавие „На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ! Хигиена за отличници“, изготвен е от г-жа Росица Ненчева, класен ръководител на IVклас и обхваща учениците от класа и родителската общност   Ето малка част от инициативите и дейностите по проекта:   Презентация на мед.сестра Нина Предова за родители и деца „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“ – 11 ноември 2016 г. Празник на здравето – 09.12.2016 г. – здравословно хранене и...