Новини
Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал участва в работна среща в Европейската Комисия за ключовите компетентности
04.05.2017
По покана на Европейската комисия в началото на април в Брюксел група от България в състав:доц.д-р Тони Чехларова, ИМИ - БАН, Лидия Филипова, Десислава Стоянова-ПГ по туризъм, Плевен и Иво Джокин, община Долна Митрополия, Общински център за извънучилищни дейности, с. Байкал участваха в работна среща за обсъждане и преглед на Рамката за ключови компетентности. Програмата включваше работа по групи, дискусии и срещи. Конкретните предложения на българската група са:включване на изследователския подход в образованието по природни науки, неформалното образование/ЦПРЛ, Обсерватории/. Беше споделен добър опит от работата в област Плевен, инициативи и дейности, организирани от Регионално управление на образованието, училища, както и опита на Общински център за извънучилищни дейности в с. Байкал в областта на неформалното образование. Предложения, мнения и препоръки от гражданите на ЕС са отворени до 17 май.
Работната среща се координира по проект KeyCoNet на Европейската училищна мрежа (European School Net) http://keyconet.eun.org/