Новини
Национален семинар по проект SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса)
04.05.2017
“Нашата прекрасна Вселена” бе темата на проведения на 21 април в зала “Гена Димитрова”, Регионална библиотека “Христо Смирненски”, гр. Плевен Национален семинар с учители по природни науки по проект  за космически технологии, ресурси и квалификация на учители SPACE AWARENESS (Информираност за Космоса).
Община Долна Митрополия, Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал е координатор за България.
Организатори: Община Долна Митрополия /Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с. Байкал, Регионално управление на образованието Плевен и катедра Астрономия, Физически факултет на СУ „Климент Охридски“.
Партньори: Басейнова дирекция Дунавски район, Регионална инспекция по опазване на околната среда и водите Плевен, направление “Природа” на Регионален исторически музей Плевен и Съюз на физиците в България, клон Плевен.
На откриването присъстваха г-н Георги Йончев зам.кмет на община Долна Митрополия, ст.експерт ПНЕ при РУО Плевен Катя Трифонова, както и представители на партньорските организации.
Семинара бе открит от г-н Иво Джокин, ръководител проект и ръководител на Общински център за извънучилищни дейности, община Долна Митрополия.
Голям интерес предизвика презентацията на гл.ас. д-р Владимир Божилов от катедра Астрономия на СУ за “Загадката на черните дупки”. Програмата продължи с практически дейности по тестване на образователни ресурси от проекта “Модел на черна дупка” за учителите по физика и астрономия, “Да превърнем водата в киселина и обратно…” за химици, “Ден и нощ в света - изследвай дневните и нощни животни” за биолози и тактилни изображения на Луна и Слънце за деца със зрителни нарушения – учители от специални училища.
Посланикът на SCIENTIX за България ст.п-л Цеца Цолова запозна учителите с най-големия и успешен проект на Европейската училищна мрежа за научно образование, ресурси и възможности за участие. Учителите бяха запознати също така и с програмата “Наука с и за обществото”, Хоризонт 2020 от д-р Владимир Божилов.
Всички участници получиха сертификат за участие, много образователни и рекламни материали по темата, както и книгата на д-р Владимир Божилов “Живот и вселена” със специално пожелание към всеки учител.
Проекта се координира от Европейската училищна мрежа, SCIENTIX, Европейската Космическа Агенция, Университета в Лайден, а партньори са над 23 организации от цяла Европа и Африка.
Семинара се проведе във връзка с Денят на Земята - 22 април. Във фоайето на залата бе представена изложба от астрофотографии на Николай Димитров.
Повече информация (в т.ч. и на български език) за проекта можете да намерите на http://www.space-awareness.org