Новини
Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”
26.04.2017
На 25.04.2017 г. в гр. Долна Митрополия се проведе Общински етап на ученическото състезание „Защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации”. Състезанието има за цел:
  1. Да се провери нивото на знания за поведение и действие за защита при различни видове бедствия, пожари, промишлени аварии, придобити през основния курс на обучение в системата на средното образование и да се популяризира дейността на ГДПБЗН сред подрастващите;
  2. Да се стимулират учениците към по – задълбочено усвояване на знания, умения и навици за правилно поведение при рискови ситуации, оказване на помощ и взаимопомощ и работа в екип;
  3. Да се формират компетенции и модели на поведение, нравствени ценности, насочени към разбиране на проблемите на хората от различни континенти, пострадали от бедствия, възпитаване на сътрудничество и взаимопомощ и опазване на околната среда.
  4. Да се утвърди състезанието, като неоспорима превантивна дейност, свързана с пожарната безопасност и защитата на населението на особено важна целева група - учащите се.

В състезанието взеха участие 5 отбора от общинските училища, в които бяха включени ученици от шести и седми клас. Участниците преминаха през два етапа на проверка на знанията и уменията – теоретична проверка на знанията и проверка на практическите умения.

Най – висок резултат при проверка на теоретичните знания постигна Ренета Михайлова от ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Горна Митрополия. Тя получи специална награда.

Резултати от класирането:

I място – СУ ”Евлоги Георгиев” гр.Тръстеник;

II място – СУ ”Васил Априлов” гр. Долна Митрополия;

III място – ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” с. Горна Митрополия;

            Отборите, класирани на призовите места получиха грамоти и купи, осигурени от Кмета на община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска.