Новини
По повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща
25.04.2017
                На 24 април 2017 г., по повод Международния ден на книгата и авторското право, в библиотеката на НЧ ”Зора - 1990 г.” село Победа, се състоя творческа литературна среща. На събитието под надслов „Ден на краеведската литература” присъстваха като гости Теодора Димитрова – секретар на НЧ ”Наука” село Комарево и Димитър Александров – съавтор на книгата „Сдружение „Ловно - рибарско дружество Долна Митрополия”. Секретарят на Читалището Димитринка Гетова запозна присъстващите с историята на книгата от възникването и в древността до наши дни. Теодора Димитрова презентира в резюме двете части на книгата за историята на село Комарево и поднесе като дар книгата „Някога, някъде..” , на местната авторка Олга Аспарухова. Много емоционален беше разказа на Емилия Русева, споделила впечатленията си от книгата за историята на с.Божурица. Срещата продължи с разказа на Димитър Александров за това как е възникнала идеята за книгата, на която е съавтор, как е събирана информацията и снимковия материал в нея, как е финансирано издаването и. Освен на местното читалище, автора предостави книга с посвещение и за читалището в с.Комарево.

                Всички участници в непринудения разговор получиха от домакините книга, с изписана върху нея мъдра мисъл или сентенция.               

                Одухотворени и заредени с много положителни емоции, каквито носят само книгите, участниците се разделиха с убеждението, че освен всичко друго, книгите са извор на чудесни теми за разговор.