Новини
Посланици на здравето от ОУ „Христо Ботев“ с. Божурица
21.04.2017
Нашето училище е едно от 10 –те за цяла България, преминало 1 фаза на НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС „ПОСЛАНИЦИ НА ЗДРАВЕТО”           - МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО. Проектът, който постигна тези успехи е със заглавие „На MAX бъди СЪС спорт и здравословно хранене ТИ! Хигиена за отличници“, изготвен е от г-жа Росица Ненчева, класен ръководител на IVклас и обхваща учениците от класа и родителската общност
 
Ето малка част от инициативите и дейностите по проекта:
 
  1. Презентация на мед.сестра Нина Предова за родители и деца „Превенция на болести чрез здравословно хранене и спорт“ – 11 ноември 2016 г.
  2. Празник на здравето – 09.12.2016 г. – здравословно хранене и спорт /с родители и гости/:
-      съвместна инициатива между I и IV клас;
-    презентация на тема „Хигиена“ на ресурсен учител Ралица Георгиева. Презентацията успя да завладее вниманието на децата, много активни бяха и децата със специални образователни потребности, които активно слушаха, запомниха основни моменти и ги приложиха в игрите.
  • ролева игра „Открий и разкажи“ –децата показаха знанията си за хигиенните материали и навици, които усвоиха от презентацията на ресурсен учител Ралица Георгиева, от литературно-музикалната програма по сценарий на класният ръководител – Росица Ненчева, от знанията придобити по време на ежеседмичните беседи на медицинска сестра Нина Предова.
  • участие на родители „Моето дете ...“ споделяне на усвоени навици ,относно хигиена и  здравословен начин на живот-майки и баби  споделиха  добри хигиенни  навици  на децата си  и по този начин популяризираха  сред  цялата общност  здравословния начин на  живот.
  1. Изготвяне на проект „Хигиена за отличници“-на 2 декември 2016 г
Идеята ни хрумна след участието на класа в конкурс на „Циф и Доместос“ за чиста класна стая. Всяко дете определи любимата си дейност при опазване и поддържане на чистота в училище. Всеки се нарисува на картината , а по-късно ни хрумна идеята всеки да залепи снимката си на нарисуваното тяло и така всеки да знае какво трябва да върши за чистотата в клас. Диалогът с мухите ни хрумна след „Празника на здравето“. Проектът  „Хигиена за отличници“ заема видно  място в класната ни стая и ни напомня за задълженията ни в клас.
  1. Изработка на брошури от децата за здравословното хранене – м.февруари.
Въз основа на придобитите знания от инициативите до този момент - „Празник на здравето“, презентацията на училищната сестра „Превенция на тежки заболявания със здравословно хранене и спорт“ разделих децата на екипи за изработката на брошури.
Тези, които обичат да рисуват, изработиха прекрасно изрисувани дипляни, а останалите работиха на компютър - с програмата Power paint. Резултатите бяха прекрасни, част от брошурите раздадохме на родители, учители, а най-красивите изложихме в коридора на училището.
  1. На поход сред природата/посещение на разкопките в близкото с.Рибен - родители, деца, баби и дядовци, учители - 29 март 2017 г.
Децата истински се забавляваха, родителите оцениха красотата на родния край и благотворното въздействие на разходката сред природата. Научихме и много нови открития за последните разкопки в с.Рибен от лятото на 2016 г. Най-вълнуващата е откритието на плочка с писмени знаци от 5 хил.г.пр.н.е. - писменост, която предшества тази в Египет и Шумер.
Горди сме с родния си край, походът пробуди патриотични чувства!
 
  1. Кулинарен конкурс - най-красива питка, най-красиво оформена ябълка- 06.04. 2017г.
Децата се увериха, че да си приготвиш сам храна –без консерванти и набухватели е не само здравословно, но и забавно. Научихме се да месим и естетически да оформим  храната, така че да е не само вкусна, но и красива на външен вид. Тази задача към децата спомогна за тяхното естетическо възпитание. Предвид предстоящите Великденски празници, децата обещаха да покажат вкъщи придобитите  „виртуозни умения“ при приготвянето на Великденската пита и козунаци.
Баби и майки дойдоха в училище, за да изкажат възхищение и признателност.
 
Предстоят ни още две инициативи:
  1. Спортен празник - футболен мач на стадиона между родители, деца, учители - 24.04.2017г.
  2. Ревю и музикална програма под наслов „Хапвай здравословно ти, елегантен, здрав бъди!“-25 април 2017 г.