Новини
В Община Долна Митрополия се открива участък „Пожарна безопасност и защита на населението“
13.04.2017
Със Заповед № 8121К-3958/07.04.2017 г. на Министъра на Вътрешните работи в община Долна Митрополия се създава участък „Пожарна безопасност и защита на населението“ към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Плевен. Щатната численост на новосформирания участък е 11 щатни броя.
Кметът на община Долна Митрополия, г-жа Поля Цоновска, изказва изключителна благодарност, от свое име и от името на гражданите на общината, към г-н Пламен Узунов – Министър на вътрешните работи, Гл.комисар Николай Николов – Директор на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и Комисар Станислав Атанасов – Директор на Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“