Новини
Община Долна Митрополия – на първо място по Рейтинг на активната прозрачност 2017
12.04.2017
В периода 7 февруари – 31 март 2017 година, Програма Достъп до Информация e оценила 566 интернет страници на административни структури на изпълнителната власт на централно, териториално и местно ниво, публично правни субекти, задължени да предоставят информация и независими органи на власт.
Въз основа на резултатите е изработен Рейтинг на активната прозрачност 2017, в който Община Долна Митрополия е класирана:
  • На 1-во място от общините в област Плевен;
  • На 8-мо място от всички общински администрации на територията на страната;
  • На 16-то място от всички 566 оценени институции в страната.