Заповеди
Заповед № РД-09-13/16.01.2017
16.01.2017
Заповед № РД-09-13/16.01.2017- Външно ел. захранване на Едноетажна сграда с пицария и офис в УПИ I-1020, кв. 45 и Едноетажна сграда с шест броя търговски помещения в УПИ I-1020, кв. 45 гр. Долна Митрополия