Обявления
Обява за обществеността за инвестиционно предложение от ЕТ "Рубин - Румен Иванов" за изграждане на водопровод към резервоар, необходим за пожарогасене при нужда на склад за съхранение на селскостопанска продукция с ремонтна работилница и авторазтоварище с елеваторна кула
09.07.2018