Новини
Заповед №РД-01-154-26.03.2020 на Министъра на здравеоопазването относно удължаване на срока на въведените противоепидемични мерки
26.03.2020


Всички заповеди издадени от Кмета на Общината остават в сила до второ нареждане.