Обявления
Съобщение № СТСУЕ 03 - 05 - 2039/23.03.2020 г. - относно "Проект за санитарно-охранителна зона на 2/два/ броя шахтови кладенци при ПС "Горна Митрополия 2"
23.03.2020