Профил на купувача до 19.02.2015
“ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ И СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПЪТНА МРЕЖА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ЧАСТ ОТ УЛИЧНАТА МРЕЖА В ГРАНИЦИТЕ НА ГР. ДОЛНА МИТРОПОЛИЯ И ГР. ТРЪСТЕНИК ПРЕЗ КАЛЕНДАРНАТА 2015 Г.”
16.12.2014

Община Долна Митрополия обявява публична покана за избор на изпълнител за  обществена поръчка с предмет:

 

“Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна мрежа на територията на община Долна Митрополия и част от уличната мрежа в границите на гр. Долна Митрополия и гр. Тръстеник през календарната 2015 г.


Пакет документи за изтегляне.

 

Срок за подаване на оферти – до 16.30 ч. на 30.12.2014 г.в Деловодството на Общината.

Публично отваряне на офертите на 05.01.2015 г. от 11:00 часа в Заседателната зала на община Долна Митрополия.

 

 Идентификационен номер  на поканата ID9037497

 

За справки и информация тел. 06552 2506.


Протокол за разглеждане, оценка и класиране на оферти


Договор и приложения към него


Плащане