Новини
Ново кухненско оборудване в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии, община Долна Митрополия
13.08.2019

На 07 август беше доставено и монтирано ново кухненско оборудване по проект „Закупуване на кухненско оборудване и обзавеждане за Домашен социален патронаж и трапезарии при Община Долна Митрополия“. Средствата се предоставят от Фонд „Социална закрила“, който е второстепенен разпоредител с бюджет към Министъра на труда и социалната политика, създаден на основание чл. 25 от Закона за социално подпомагане.

Нови електрически печки, електрическа фурна, мивки, работни маси и работни шкафове са монтирани в помещенията на Домашен социален патронаж и трапезарии в гр. Долна Митрополия, с. Подем и с. Крушовене, община Долна Митрополия.

С реализирането на проекта ще се подобри материалната база на ДСП и ще се осигурят по-добри и безопасни условия на труд за работещите в кухните.