Вакантни длъжности
Конкурс за заемане на длъжността Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”, дирекция „Общинска собственост и строителство, инвестиции, контрол и инфраструктура”
19.07.2019

Община Долна Митрополия
гр. Долна Митрополия, ул. ”Св. Св. Кирил и Методий” № 39, тел./факс 064/680-704
 
ОБЯВЯВА КОНКУРС:
 
На основание чл. 10а, от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14 от Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № РД-08-445/18.07.2019 г. на Кмета на община Долна Митрополия за обявяване на конкурс за назначаване на държавен служител на следните длъжности:
 
Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”, дирекция „Общинска собственост и строителство, инвестиции, контрол и инфраструктура”


Цялото обявление може да видите тук.Протокол за допуснатите и недопуснатите кандидати за длъжността Началник на отдел „ТСУ, контрол в строителството и инфраструктурата”, дирекция „Общинска собственост и строителство, инвестиции, контрол и инфраструктура”