Новини
Можете да предоставите в Общината вашите мнения и препоръки, относно Проект на График за движение на влаковете през 2020 година
07.06.2019
    
ОТНОСНО: Проект на График за движение на влаковете за 2020 година.
 
 
 
      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,
 
 
       В Община Долна Митрополия е постъпило писмо от „БДЖ-Пътнически превози“ ЕООД, с което дружеството информира за изработен Проект на График за движение на влаковете през 2020 година. Съгласно действащата процедура за разработване на Графика за движение на влаковете, с цел необходимостта от постигане на по-голяма информираност на гражданите и достигане до максимално удовлетворяване потребностите на пътуващите, моля да запознаете живущите и заинтересованите от вашето населено място с предложеното разписание за 2020 година.
        В срок до 05.07.2019 г.  можете да предоставите в Общината вашите мнения и препоръки, относно проекта на разписанията.
         Считам, че по-ранното предоставяне на информация по проекта на разписанията и своевременното ѝ представяне пред обществеността до голяма степан ще допринесат за подобряване обслужването на гражданите с железопътен транспорт.
 
Приложение: Разписание Горна Оряховица - Мездра
                         Разписание Мездра - Горна Оряховица
                         Уведомление от БДЖ