Вакантни длъжности
Обява за провеждане на конкурси за приемане на военна служба на лица завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, в 68 бр. Специални сили - Пловдив
24.04.2019
  1. Със заповед № ОХ-307/27.032019г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища, в 68 бр. Специални сили.
  2. Кандидатите следва да подадат заявление до командирите на военните формирования, чрез структурите на Централно военно окръжие (ЦВО) до 18.06.2019г.
  3. В заявлението си кандидатите могат да посочват до три длъжности.
  4. Конкурсът включва изпит по физическа подготовка, изпит–тест за обща култура и събеседване.
  5. Кандидатите за войници, спечелили конкурса се приемат на военна служба, ако към датата на сключването на договора за военна служба не са навършили 28 /41/ години.
 
За подробна информация относно обявените длъжности, начина на провеждане на конкурса и формиране на състезателният бал, може да се обърнете към експерт Тошко Тодоров  в Община Долна Митрополия, стая № 312.
На същото място ще получите и необходимите документи както и указания за тяхното попълване.
 
тел. за контакти – 0888 799 472