Обявления
Обява за обсществеността - ЕТ "Рубин - Румен Иванов" изработва проект на основание чл. 154, ал.2, т.5 от ЗУТ, касаещо изменение на "Склад за съхранение на селскостопанска продукция с ремонтна работилница и авторазтоварище с елеваторна кула"
05.02.2019