Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
"Медицински център І - Долна Митрополия" ЕООД
05.07.2018
Име и фамилия
1. д-р Нели Стефанова