Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Директори на Детски градини
05.07.2018
Габриела Тодорова ДГ "Вълчо Иванов" с. Ставерци
Галя Почева ДГ "Щастливо детство" гр. Тръстеник
Емилия Петрова ДГ "Кокиче" с. Крушовене
Наталия Ралинова ДГ "Здравец" гр. Долна Митрополия
Поля Ангелова ДГ "Божур" с. Божурица
Снежка Тодорова ДГ "Бреза" с. Комарево
Цецка Георгиева ДГ "Незабравка" с. Горна Митрополия
Цецка Найденова ДГ "Слънце" с. Ореховица