Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Кметства
05.07.2018

Байкал

Име и фамилия
1. Куно Калинов
2. Лора Бондова
 3. Ивайло Йорданов
4. Иво Джокин - ръководител ОЦИДЗИ

 

Кметство Божурица

 

Име и фамилия
1. Николай Николов
 2. Павлина Янакиева
 3. Поля Ангелова
 4. Цонка Витанска

 

Кметство Брегаре

 

Име и фамилия
1. Цветан Велчовски
 2. Геновева Иванова
 3. Пепа Палинска

 

Кметство Биволаре

 

Име и фамилия
1. Валери Радев
 2. Галя Кръстева
3. Таня Кръстева

 

Кметство Гостиля

 

Име и фамилия
1. Красимир Мравиев
2. Кръстинка Калнакова

 

Кметство Горна Митрополия

 

Име и фамилия
1. Атанаска Василева
 2. Веселина Петрова
 3. Гергина Цанова
 3. Тотка Бетова

 

Кметство Комарево

 

Име и фамилия
1. Радион Тончев
2. Анелия Георгиева
 3. Веска Кръстева
 4. Людмила Петрова

 

Кметство Крушовене

 

Име и фамилия
1. Ваньо Транков
2. Виолета Никола
3. Петя Лазарова

 

Кметство Ореховица

 

Име и фамилия
1. Йонка Макавеева
 2. Ваня Цветкова
 3. Красимира Георгиева

 

Кметство Победа

 

Име и фамилия
1. Даниела Александрова
 2. Янислава Филипова

 

Кметство Подем

 

Име и фамилия
1. Никола Христов
 2. Валя Христова
 3. Петя Гочева

 

Кметство Рибен

 

Име и фамилия
1. Георги Георгиев
 2. Нина Петрова
 3. Нона Иванова

 

Кметство Славовица

 

Име и фамилия
1. Давид Петров
 2. Красимира Пелова
 3. Лорета Николова
4. Симка Димитрова

 

Кметство Ставерци

 

Име и фамилия
1. Сергей Кожухарски
 2. Зоя Пеловска
 3. Силвия Мичовска

 

Кметство Тръстеник

 

Име и фамилия
1. Емил Денков
2. Ирена Симеонова
 3. Йорданка Борисова
4. Методи Сирашки