Декларации по чл.35, ал.1, т.1 от ЗПКОНПИ
Служители на Община Долна Митрополия
05.07.2018

Име и фамилия

 

Поля Цоновска - кмет на община Долна Митрополия

1.

Аделина Стоянова

2.

Аида Иванова

3.

Ангелина Георгиева

4.

Анета Боева

5.

Анита Савчева

6.

Боряна Сирашка

7.

Ваня Николова

9.

Вилиана Луканова

9.

Венцислав Василев

10.

Вероника Цветанова

11.

Веселка Цветанова

12.

Габриела Рускова

13.

Георги Йончев

14.

Георги Велков

15.

Давид Маринов

16.

Десислава Маринова

17.

Десислава Манова

18.

Димитър Кръстев

19.

Ева Иванова

20.

Елена Димитрова-Ганчева

21.

Зорница Ердановска

22.

Ивайло Митков

23.

Ивайло Николов

24.

Иван Данков

25.

Иван Христов

26.

Ивелина Георгиева

27.

Ивелина Иванова

28.

Илиана Цекова

29.

Илонка Йорданова

30

Ина Ботева - Андреева

31.

Ирена Атанасова

32.

Ирена Симеонова

33.

Йорданка Илиева

34.

Йорданка Гигова

35.

Калин Савчев

36.

Красимира Георгиева

37.

Красимира Въртелева

38.

Лена Маринова

39.

Лилия Латовска

40.

Любомир Петров

41.

Магдалена Иванова

42.

Майа Савова

43.

Маргарита Георгиева

44.

Мариана Илчева

45.

Мариела Клинкова

46.

Мария Трифонова

47.

Мая Тодорова

48.

Милко Василев

49.

Михаил Христов

50.

Недка Августинова

51,

Николай Атанасов

52.

Николай Димитров

53.

Николай Павлов

54.

Нина Цветанова

55.

Огняна Христова

56.

Пепа Андреева

57.

Пепа Герашка

58.

Пепо Бенков

59.

Пламен Тодоров

60.

Петя Лакова

61.

Петя Николова

62.

Поля Цветанова

63.

Райна Йотова

64.

Ралица Гунева

65.

Сашка Борисова - Панкова

66

Светлозар Стоянов

67.

Славомир Петров

68.

Снежана Недялкова

69.

Снежина Найденова

70.

Цветелина Герашка

71.

Цветелина Тодорова

72.

Цецка Негрова

73.

Цецо Андрейски

74.

Явор Каменов