Новини
Официална церемония по откриване на обект "Водопроводна и канализационна мрежи на гр. Долна Митрополия (етап I) и довеждащ колектор към ПСОВ"
05.06.2018