Новини
ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА Община Долна Митрополия, 13 април 2018 г.
12.04.2018

ПРОГРАМА

10:30 – 12:30 ч.

Индивидуални и групови срещи на експерти от ОИЦ с потенциални бенефициенти (ЗП и представители на МСП) и  широката общественост

Информиране на заинтересованите лица за актуалните и предстоящи за отваряне мерки от ПРСР, както и за процедури по ОПРЧР „Транснационални партньорства“ и ОПИК „Насърчаване на предприемачеството“

Представяне на дейността и приоритетите на мрежата от ОИЦ

Раздаване на рекламно-информационни материали за оперативните програми и актуална информация за възможностите за европейско финансиране на проекти